Större byggrätter för etapp Tegelbruket på Brevik

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkände i går granskningsförslaget till ny detaljplan för etapp 11 Tegelbruket på Brevik. Den viktigaste ändringen mot samrådsförslaget är att man släpper fram större byggrätter.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-03-22

Planläggningen av Östra Tyresö går framåt vilket möjliggör fler permanentboende då kommunal service i form av väg, vatten samt avlopp samtidigt byggs ut. En plan som varit på samråd och som nu ska ut på så kallad granskning är etapp 11 Tegelbruket, ett område mitt på Brevikshalvön som sträcker sig ner till den södra kusten. En förändring mot samrådsförslaget blir att byggrätterna utökas. Från 120 (i två plan) eller 160 kvm (i ett plan) byggnadsyta i samrådsförslaget till 150 eller 200 kvm byggnadsyta i granskningsförslaget. Därmed går kommunen många boendes önskemål till mötes.

Att möjliggöra större byggrätter på halvön går också i linje med den nya översiktsplanen och är något som den styrande Alliansen länge jobbat för då det ger förutsättningar för bättre boendestandard.

Andra förändringar mot samrådsförslag är till exempel att användningen för befintlig grusad yta vid slutet av Tegelbruksvägen ändras till parkering för allmänt ändamål och att gång- och cykelbanan på Nytorpsvägen ges ytterligare bredd.
Publicerat 2018-03-22
Uppdaterat 2018-04-30Tyresö bygger näst mest i länet

Under 2019 väntas 695 nya bostäder bli färdigställda i Tyresö. I förhållande till antal invånare är det bara Solna som bygger mer. Detta enligt en sammanställning av SVT Nyheter.

Allianslöfte i Brevik-debatt: Större villor och tomter – men färre bostäder

I tisdags bjöd Tyresönäs Villaägareförening – som representerar de boende på Brevikshalvön – in till politisk debatt och utfrågning inför valet i höst. På plats var sju av kommunfullmäktiges partier i Tyresö. Skiljelinjen i debatten handlade om storleken på de villor som kan byggas då nya detaljplaner antas och hur mycket nya styckningar av tomter som ska tillåtas.

19 besöker oss just nu