Större byggrätter för etapp Tegelbruket på Brevik

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkände i går granskningsförslaget till ny detaljplan för etapp 11 Tegelbruket på Brevik. Den viktigaste ändringen mot samrådsförslaget är att man släpper fram större byggrätter.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-03-22

Planläggningen av Östra Tyresö går framåt vilket möjliggör fler permanentboende då kommunal service i form av väg, vatten samt avlopp samtidigt byggs ut. En plan som varit på samråd och som nu ska ut på så kallad granskning är etapp 11 Tegelbruket, ett område mitt på Brevikshalvön som sträcker sig ner till den södra kusten. En förändring mot samrådsförslaget blir att byggrätterna utökas. Från 120 eller 160 kvm byggnadsyta i samrådsförslaget till 150 eller 200 kvm byggnadsyta i granskningsförslaget. Därmed går kommunen många boendes önskemål till mötes.

Att möjliggöra större byggrätter på halvön går också i linje med den nya översiktsplanen och är något som den styrande Alliansen länge jobbat för då det ger förutsättningar för bättre boendestandard.

Andra förändringar mot samrådsförslag är till exempel att användningen för befintlig grusad yta vid slutet av Tegelbruksvägen ändras till parkering för allmänt ändamål och att gång- och cykelbanan på Nytorpsvägen ges ytterligare bredd.Publicerat 2018-03-22
Uppdaterat 2018-03-22Så har bostadspriserna utvecklats historiskt

Trots en prisnedgång det senaste halvåret har den svenska bostadsmarknaden utvecklats urstarkt de senaste 20 åren - och Tyresö är verkligen inget undantag. Detta visar en kartläggning av Svensk Fastighetsförmedling.

19 besöker oss just nu