Stor bussatsning ska korta och förenkla resorna mellan Tyresö och Stockholms city

Tyresö kommun har beslutat att lägga tio miljoner i stor bussatsning som ska korta och förenkla bussresorna mellan Tyresö och Stockholms city. I rusningstid kommer tidsbesparingen bli uppemot 20 minuter.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-05-16

Kommunerna i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Trafikverket gör en gemensam satsning på Stockholms stombussar – Grönt ljus stombuss. Det innebär ett utvecklat stombussnät som tillsammans med kompletteringar i spårsystemet ska binda samman regionen och minska restiderna väsentligt.

Nynäsvägen är en av elva utpekade vägsträckor. Stomnätsstråket mellan Norra Sköndal och Gullmarsplan har i dag betydande framkomlighetsproblem. I riktning mot innerstaden är den genomsnittliga hastigheten för bussarna låg, ner mot 36 km/h exkl. hållplatstid under rusningstid. Därför är sträckan prioriterad och först ut i projektet.

Separat busskörfält och fortsatt resande – utan byten
Ett separat busskörfält ska skapas och åtgärder som möjliggör för genomgående busstrafik vid Gullmarsplan, samt påfartreglering som ger bussen bättre prioritet och minskar tillströmningen av biltrafik i Söderledstunneln, kommer också att göras. Det senare blir i sin tur början på ett busstråk genom centrala Stockholm som medför att bussresenärerna från delar av söderort kan nå målpunkter som Stockholms city och Norrort – utan byte.

– Grönt ljus stombuss är en stor satsning på snabbare busstrafik i hela länet som vi i Alliansen tillsammans fick igenom i landstinget för några år sedan. Det är jättebra att det första stora projektet nu blir busstrafiken till och från Tyresös olika kommundelar. Jag och vi moderater har tillsammans med Alliansen i Tyresö jobbat hårt för detta. Det här är viktigt för Tyresö och innebär att vi om ett par år kommer att ha snabb och genomgående busstrafik mellan Tyresös olika delar, Stockholm City och Norrort hela dagen, alla dagar. Alla som ska till stan eller norröver slipper byta vid Gullmarsplan och slipper trängas på tunnelbanan. Äntligen börjar detta hända, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.

"Spar tid och klimat"
En annan som var med och fattade beslutet om att Tyresö ska vara medfinansiär till projektet är Annika Henningsson (M). Hon busspendlar till jobbet och betonar vikten av att öka attraktiviteten i det kollektiva resandet, såväl för tidsvinsten som för miljön.

– En stark och utvecklad kollektivtrafik spar tid och klimat och är en förutsättning för en hållbar tillväxt i hela Stockholmsregionen. Jag har pendlat in till centrala Stockholm med buss och tunnelbana ända sedan jag flyttade hit 1998. Nu ser jag fram emot att det kommer fungera ännu bättre, säger hon.

I rusningstid bedöms tidsvinsten av alla åtgärder bli 4 minuter för den som reser mellan Tyresö Centrum och Gullmarsplan och totalt 20 minuter in till city. Arbetet är tänkt att påbörjas under 2023-2024.Publicerat 2018-05-16
Uppdaterat 2018-07-01Färre direktbussar till Tyresö får lokalpolitiker att ryta ifrån

Stockholms läns landsting planerar att minska turtätheten på busslinjerna 818C och 815C som trafikerar Östra Tyresö och Trollbäcken och Stockholms central under rusningstid. Något som får Tyresös politiker att se rött. – Det här är inte acceptabelt, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

11 besöker oss just nu