Stor majoritet av Tyresöborna känner sig trygga

Drygt 80 procent av Tyresöborna uppger att de känner sig trygga i sin kommun och i sitt område om de går ut ensamma på kvällen. Det konstateras i en stor undersökning från kommunen.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-10-05

I våras fick hela 2.000 Tyresöbor chansen att svara på en områdesundersökning om brott och trygghet. Ungefär 400 personer valde att svara. Nu är resultatet av undersökningen offentlig.

I denna framkommer att ungefär 80 procent upplever sig som trygga när de går ut ensamma en kväll, både i det egna bostadsområdet och i centrala Tyresö. 

Men att de 20 procenten som svarar att de inte känner sig trygga också har fog för det är inte helt säkert. Det är nämligen betydligt fler än andelen som faktiskt utsatts för brott de senaste tolv månaderna, enligt statistik som samlas in av kommunen och polisen. Den upplevda utsattheten och otryggheten är alltså större än den faktiska.

Och vilka typer av brott är det då som folk oroar sig mest över, samt vilka platser är det som upplevs mest otrygga? Ja när det gäller brottstyp handlar det framför allt om skadegörelse och stöld, ett typexempel på det senare är bostadsinbrott som tillsammans med cykelstöld står för den största oron. Totalt 21 procent uppger att de ”mycket ofta” eller ”ganska ofta” oroar sig för bostadsinbrott. Hot, våld och den typen av brottslighet står för en betydligt mindre del.

Bland platser som upplevs otrygga dominerar Granängsringen. Även Alléplan/Trollbäckens centrum och Tyresö centrum nämns som mer problemtyngda och otrygga att befinna sig på, framför allt under kvälls-/nattetid då ungdomsgäng hänger där.

Läs hela undersökningen här.
Publicerat 2016-10-05
Uppdaterat 2016-10-05M och KD-budget stärker både plånbok och välfärd

I onsdags sa riksdagen ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statsbudget för 2019. Budgeten bygger på Alliansens reformagenda och innebär omfattande skattesänkningar för alla som jobbar och landets pensionärer. Men också fem välfärdsmiljarder och skarpa satsningar på polisen och försvaret.

Var femte stockholmare har glömt att släcka levande ljus

Invånarna i Stockholms län glömmer ofta bort vanliga säkerhetsåtgärder för att undvika brand, som att släcka levande ljus eller lämna spisplattorna på när de lämnar hemmet. Det framgår av den nya nationella undersökningen "Svenskarna & trygghet 2018", genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av larmföretaget Verisure.

Brottsanmälningarna minskar i Tyresö

Antalet anmälda brott sjunker i Tyresö. Mellan augusti i fjol och samma tid i år var det 13 procent färre anmälningar jämfört med året innan. Framför allt är det skadegörelse som minskar.

68 besöker oss just nu