Stor majoritet av Tyresöborna känner sig trygga

Drygt 80 procent av Tyresöborna uppger att de känner sig trygga i sin kommun och i sitt område om de går ut ensamma på kvällen. Det konstateras i en stor undersökning från kommunen.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-10-05

I våras fick hela 2.000 Tyresöbor chansen att svara på en områdesundersökning om brott och trygghet. Ungefär 400 personer valde att svara. Nu är resultatet av undersökningen offentlig.

I denna framkommer att ungefär 80 procent upplever sig som trygga när de går ut ensamma en kväll, både i det egna bostadsområdet och i centrala Tyresö. 

Men att de 20 procenten som svarar att de inte känner sig trygga också har fog för det är inte helt säkert. Det är nämligen betydligt fler än andelen som faktiskt utsatts för brott de senaste tolv månaderna, enligt statistik som samlas in av kommunen och polisen. Den upplevda utsattheten och otryggheten är alltså större än den faktiska.

Och vilka typer av brott är det då som folk oroar sig mest över, samt vilka platser är det som upplevs mest otrygga? Ja när det gäller brottstyp handlar det framför allt om skadegörelse och stöld, ett typexempel på det senare är bostadsinbrott som tillsammans med cykelstöld står för den största oron. Totalt 21 procent uppger att de ”mycket ofta” eller ”ganska ofta” oroar sig för bostadsinbrott. Hot, våld och den typen av brottslighet står för en betydligt mindre del.

Bland platser som upplevs otrygga dominerar Granängsringen. Även Alléplan/Trollbäckens centrum och Tyresö centrum nämns som mer problemtyngda och otrygga att befinna sig på, framför allt under kvälls-/nattetid då ungdomsgäng hänger där.

Läs hela undersökningen här.
Publicerat 2016-10-05
Uppdaterat 2016-10-05Nytt narkotikatillslag i Tyresö

I fredags i förra veckan gjorde polisen en ny raid mot droghandeln i Tyresö – och det med framgång. "En större mängd narkotika togs i beslag, både cannabis och kokain", skriver polisen på Facebook.

54 besöker oss just nu