Storsatsning på Etableringscentrum för nyanlända är nu verklighet

Den här veckan har hela tre Etableringscentrum invigts i kommunerna Nynäshamn, Tyresö och Haninge. Syftet med varje Etableringscentrum är att nyanlända snabbare får arbete eller börjar studera. Centrumen, som öppnade för en knapp månad sedan, har redan gett bra resultat.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-06-08

Cirka 800 nyanlända kommer under de tre år som projektet pågår att skrivas in i Etableringscentrumen i Nynäshamn, Tyresö och Haninge. Hittills har cirka 100 personer blivit inskrivna och redan nu har flera personer fått arbete, praktikplatser och plats på utbildningar.

– Det här är en storsatsning på nyanlända som ska leda till bra integration. Vi har rivstartat och det är glädjande att arbetet redan har gett resultat, säger Patrik Isestad (S), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn.

De tre etableringscentrumen har blivit verklighet tack vare ett samarbete mellan de tre kommunerna, Arbetsförmedlingen och medfinansiären Europeiska socialfonden (ESF). I varje centrum finns arbetsförmedlare, jobbagenter, arbetskonsulent, samhällsvägledare och språkpedagoger. Tillsammans tar de olika professionerna fram en individuellt utformad handlingsplan för varje inskriven person.

– På Etableringscentrum får nyanlända kvinnor och män ett samlat stöd. Handlingsplanen har fokus på jobbförberedande och språkstärkande aktiviteter som är ett komplement till Svenska för invandrare (SFI) och Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Aktiviteterna är individuellt anpassade och utgår från varje persons behov och förutsättningar, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.

Målet är att 55 procent av kommunernas nyanlända kvinnor och män har fått arbete eller studerar 90 dagar efter att Arbetsförmedlingens tvååriga etableringsprogram har avslutats. I dag ligger siffran på 40 procent. Tanken är att utveckla fungerande metoder och arbetssätt som kan spridas i hela Sverige.

– Vi är verkligen glada för att vi kan storsatsa på mottagandet i våra kommuner, de nyanlända är våra kollegor, grannar och vänner. Det är oerhört viktigt att de får ett bra mottagande och kommer in i samhället och börjar arbeta eller studera. Det gagnar både den enskilde och samhället i stort, säger Petri Salonen (C), kommunalråd i Haninge.Publicerat 2018-06-08
Uppdaterat 2018-06-08

FOTO: PrivatPå bild: Ewa Eriksson, chef för centrum och arbete för integration i Tyresö och Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.Tyresö kommun backar om förstahandskontrakt till nyanlända

Förslaget från Tyresös S-ledda styre om att kunna omvandla nyanländas andrahandskontrakt till förstahandskontrakt möttes av stenhård kritik. Nu dras förslaget tillbaka i sista stund. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) hänvisar till att det blivit en missuppfattning och att intentionen hela tiden har varit tillfälliga korttidskontrakt.

Kommunen kan ge nyanlända förstahandskontrakt

I Tyresö kan nyanlända snart komma att få sina andrahandskontrakt omvandlade till förstahandskontrakt. Förslaget som kommer från det nya S-ledda styret har fått Moderaterna att rasa. ”Alla kommunmedlemmar ska behandlas lika”, skriver de på sin Facebooksida.

Nästan var fjärde Tyresöbo har utländsk bakgrund

Andelen Tyresöbor med utländsk bakgrund ökar stadigt. I färsk statistik från SCB framgår att 22,5 procent, alltså nästan var fjärde kommuninvånare, antingen är utrikes född eller har två utrikes födda föräldrar. Siffran är dock lägre än rikets genomsnitt.

9 besöker oss just nu