16 september 2021

NYHETER

Stort stöd bland Stockholmare för tunnelbana till Tyresö – M, C och KD säger nej

I en rykande färsk Demoskop-undersökning säger 70 procent av de boende i Stockholms län ja till att bygga ut tunnelbanan till Tyresö. Men i Tyresö är de politiska partierna splittrade. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna sa bestämt nej till tunnelbana när kommunens trafikstrategi nyligen uppdaterades – men blev nedröstade.
image
Redaktionen
  • Publicerat: 2019-05-23

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-15
[ANNONS]

Nästa, Tyresö centrum och slutstation, Tyresö Strand. Ja, det är något som i framtiden kan höras inifrån tunnelbanevagnarna om Stockholms handelskammare får sin vilja igenom. 2017 kom de med en rapport där förslag om utbyggnad av grön linje till Tyresö med stationer i Tyresö centrum och Tyresö Strand lades fram. Detta genom att den gröna linjens Farsta- och Skarpnäck-gren förlängs. Även Sköndal och Älta föreslås bli nya stationer.

Nu har handelskammaren låtit höra vad boende i länet tycker om idén. I en undersökning som opinionsinstitutet Demoskop genomfört framkommer att sju av tio av cirka 2.200 tillfrågade är positiva, vilket bland andra byggtidningen Bygga Stockholm har uppmärksammat.

Nej på Lidingö
Att bygga ut tunnelbanenätet är dock en dyr historia som kräver tunga investeringar från både kommunen, regionen och statskassan. En viktig del av finansieringen är nya bostäder, vilket också brukar vara ett krav för att staten ska stötta. Så var det till exempel när debatten om att bygga ut tunnelbanan till Lidingö gick varm för några år sedan. Då krävde staten att Lidingö skulle bygga 3.000 nya bostäder för varje miljard som man pytsade in i projektet. Först var budet 5.900 bostäder, något som sedan ändrades till 8.000. Det blev för mycket för Lidingös politiker. Kommunen drog sig ur och gick i stället vidare med att koppla ihop Lidingöbanan med Spårväg City. Ett betydligt enklare – och billigare – spår.

“Konsekvensen om detta bud skulle realiseras är att Lidingös invånarantal skulle öka med 40 procent eller 20.000 nya invånare fram till 2035 och att Lidingös karaktär som en luftig mindre småstad med blandad bebyggelse skulle förändras till en urban stad som domineras av flerfamiljshus”, skrev Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), dåvarande kommunstyrelseordförande i ett brev till Sverigeförhandlingen, en kommitté som då arbetade med finansiering och lösningar för utbyggd spårtrafik på uppdrag av regeringen.

Hon fastslog: “Det nya justerade budet är orimligt och inte genomförbart på Lidingö.”

Nya styret vägrar släppa t-bana till Tyresö
I Tyresö har diskussionerna om tunnelbana puttrat i kulisserna men något skarpt förslag att ta ställning till har aldrig lagts fram. Den tidigare alliansledningen var mer intresserad av att bygga ut busstrafiken. Men nu kan någonting ha hänt och frågan kan mycket väl komma att aktualiseras.

När kommunens trafikstrategi uppdaterades i mitten av mars fanns en skrivning med om att kommunen ska arbeta för att spårtrafik ska byggas ut på lång sikt. Det ville den nya oppositionen Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ha ett ord med i leken om. Oppositionsrådet Anki Svensson (M) yrkade på ett tillägg som löd ”dock ej tunnelbana”. Det röstades ner av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna med röstsiffrorna 8-6. Sverigedemokraterna avstod.

Borgerliga vill satsa på busstrafik
I ett yttrande kring beslutet skriver de borgerliga partierna att man vill se ”ekonomiskt smarta lösningar som ger rätt kapacitet och rätt attraktivitet för kollektivtrafiken.”

Och fortsätter:

“Tunnelbana till Tyresö är inte det. Det är däremot en utvecklad tät och pålitlig busstrafik.”

Man hänvisar till att alla Tyresös kommundelar redan i dag har egna direktlinjer till Stockholms innerstad och att en stomnätsstrategi antagits för att ytterligare förstärka detta. Stomnätsstrategin bygger på att snabba bussar kör hela vägen från Tyresö via Gullmarsplan till Stockholm City, och vidare norrut mot Danderyd och Täby/Vaxholm.

”Det ger en kapacitetsstark, ekonomiskt hållbar och flexibel kollektivtrafik som passar oss och våra förutsättningar. Något som sedan behöver kompletteras med snabba och rakare stombussar på tvären över Söderort till Älvsjö och Flemingsberg samt över Södertörn via Haninge till Huddinge.”

Hotar karaktären
Precis som på Lidingö anser man att en utbyggnad av tunnelbanan skulle bli dyrt och dåligt.

”Att bygga tunnelbana skulle, förutom enorma ekonomiska investeringar som inte är försvarbara i förhållande till ovan (åtgärder för busstrafiken, reds anm.), också kräva ett mycket stort antal nya bostäder som del i finansieringen. Något som ytterligare skulle kunna förvärra trafikproblemen, eller åtminstone inte leda till en förbättring. Men framför allt skulle det allvarligt hota Tyresös karaktär som skärgårdskommun med blandad bebyggelse, vilken vi slår vakt om.”, avslutar Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD).

Oppositionsrådet: “Mer intressant vad Tyresöborna tycker”
När Vi i Tyresö ringer upp oppositionsrådet Anki Svensson med anledning av Demoskop-undersökningen är hon förvånad och aningen skeptisk till att det skulle finnas ett stort stöd för tunnelbana.

– Som jag har förstått det bygger den här undersökningen på enkätsvar från drygt två tusen invånare i Stockholms län. Det hade varit mer intressant att veta vad Tyresöbor tycker.

Tror du att det skulle blivit ett annorlunda resultat då?

– Ja, det tror jag faktiskt. När såna här undersökningar har gjorts tidigare har det funnits en majoritet mot tunnelbana.

Vad tror du det beror på?

– Jag kan givetvis inte svara för var och en men i allmänhet tror jag att många, precis som vi anför, tycker att det finns klokare sätt att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och attraktiv. Att bygga tunnelbana handlar om stora kostnader som kan användas annorlunda och mer effektivt. Till detta kommer dåliga erfarenheter från andra ändhållplatser med negativa sociala konsekvenser och trygghetsproblem, långa avstånd till hållplatser eftersom det delvis sker på bekostnad av busstrafik. Ja, det är mycket.

Handelskammaren: 45.000 nya bostäder i Tyresö
Enligt Stockholms handelskammares rapport skulle man kunna bygga cirka 45.000 nya bostäder i Tyresö vid en utbyggnad av tunnelbanan. 24.800 i Tyresö centrum och 20.100 i Tyresö Strand. Vad säger du om det?

– Det är mer än en fördubbling av hela kommunens bostadsbestånd av lägenheter och småhus och är totalt verklighetsfrånvänt. Den som gjort uträkningen kan knappast ha satt sin fot i vår kommun eller förstå i vad kommunens attraktionskraft ligger.

Vi i Tyresö frågar läsarna
Okej, så vad tycker då Tyresöborna? Just nu genomför Vi i Tyresö en omröstning på Facebook. Var med och tyck till du också!

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information