Tydliga skillnader i årets första valdebatt

I måndags hölls årets första valdebatt i Tyresö. Det var Företagarna som bjudit in partierna för en lunchduell om företagsfrågor under rubriken ”Maktkampen” på biblioteket i Tyresö Centrum. Fem partier fanns på scenen och det var ganska många i publiken. Det blev en stundtals spänstig debatt med tydliga skillnader mellan blocken.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-03-20

Alliansen representerades av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) och vice ordförande i kommunstyrelsen Mats Lindblom (L) som var samstämmiga genom hela debatten. För motståndet svarade det före detta oppositionsrådet Martin Nilsson (S), Peter Bylund som en av två gruppledare i (MP) samt Marcus Obligado från (V). Debatten leddes av Fredric Tegebro från Företagarna och handlade om Företagsklimatet, skatter och kompetensförsörjning.

Från Moderaterna och Alliansen lyftes det särskilt upp att jobba med att få fler företag i Tyresö i att kunna delta i kommunens upphandlingar och att öka tempot i arbetet med att se över markanvändningen och förtäta i de företagsområden som finns i Tyresö. Detta för att rymma fler företag och fler arbetsplatser. I diskussionen om kompetensförsörjning var partierna ganska ense om behovet av en bra vuxenutbildning och att det byggs bostäder. Det var också de flesta partier som instämde med Moderaterna och Liberalerna om att det behöver göras mer, inte minst på riksnivå, för att minska regelbördan för företag.

När frågor om skatter, arbetsgivaravgifter, trösklar på arbetsmarknaden och valfrihet i välfärden diskuterades blev skillnaderna desto större. På ena sidan stod Moderaterna och Liberalerna som talade om vikten av att hålla nere skatterna för att uppmuntra företagande och entreprenörskap – fler jobb och därmed större skatteintäkter – mot de rödgröna partierna som hade en rad skatter de ville höja. Moderaterna och Liberalerna var också tydliga med att stora och breda grupper som poliser, sjuksköterskor och socialsekreterare inte ska betala statlig skatt, varför den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt måste höjas. På samma sätt stod skiljelinjen om att sänka trösklarna så att personer som står långt från jobb får en chans att komma in i någon form av jobb och lära och utvecklas på arbetsplatsen. Det som ibland brukar kallas "enklare jobb".

Samsyn fanns heller inte om valfrihet i välfärden där de rödgröna partierna i olika grad försvarade Reepalu-utredningens förslag om vinstförbud som skulle tvinga bort många aktörer inom skolan, förskolan och vården. Något som Alliansen avvisade kraftfullt då man anser att valfriheten är viktig att bevara i välfärden. Publicerat 2018-03-20
Uppdaterat 2018-03-20(S)viket vallöfte

Innan Tyresös nya politiska styre ens hunnit ta över har Socialdemokraterna redan svikit ett av sina största vallöften – att stoppa skolan i Fornuddsparken.

Nya oppositionsrådet Anki Svensson (M) i stor intervju: ”Den dagen glömmer jag aldrig”

Efter att S, L och MP gick ihop för att styra Tyresö var 20 år med Alliansen till ända. Moderaternas Anki Svensson (M), tidigare kommunalråd med ansvar för förskola och skola, är den som fått uppgiften att leda arbetet för en borgerlig återkomst. Från 1 januari tar hon över som oppositionsråd. Vi i Tyresös Robert Skölin har träffat Anki i en öppenhjärtig intervju om allt ifrån hur det var att kämpa för sina mål efter en misslyckad skolgång till varför hon engagerade sig politiskt, men också om framtidsvisioner och Liberalernas svek.

Notan till Tyresös skattebetalare för nya KF-ordförandens blunder – drygt 50.000 kronor

Under onsdagskvällen hölls ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde i Tyresö. Men mötet saknade laglig grund varför inga beslut kunde fattas. Nu skickas notan på tiotusentals kronor till skattebetalarna. – Det här var det första sammanträdet det nya vänsterstyret kallade till. En rätt bisarr föreställning och dyrt blev det också, säger Anki Svensson (M), tillträdande oppositionsråd.

Tyresös nya vänsterstyre vill höja skatten med 50 miljoner

S, MP och L som – med stöd av V – är på väg att ta över Tyresö vill kraftigt höja kommunalskatten. Ett förslag om en skattehöjning på rekordhöga 45 öre, motsvarande 50 miljoner kronor, lades fram på sittande möte i kommunstyrelsen under tisdagskvällen. Men det blev tvärstopp.

16 besöker oss just nu