Tydliga skillnader i årets första valdebatt

I måndags hölls årets första valdebatt i Tyresö. Det var Företagarna som bjudit in partierna för en lunchduell om företagsfrågor under rubriken ”Maktkampen” på biblioteket i Tyresö Centrum. Fem partier fanns på scenen och det var ganska många i publiken. Det blev en stundtals spänstig debatt med tydliga skillnader mellan blocken.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-03-20

Alliansen representerades av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) och vice ordförande i kommunstyrelsen Mats Lindblom (L) som var samstämmiga genom hela debatten. För motståndet svarade det före detta oppositionsrådet Martin Nilsson (S), Peter Bylund som en av två gruppledare i (MP) samt Marcus Obligado från (V). Debatten leddes av Fredric Tegebro från Företagarna och handlade om Företagsklimatet, skatter och kompetensförsörjning.

Från Moderaterna och Alliansen lyftes det särskilt upp att jobba med att få fler företag i Tyresö i att kunna delta i kommunens upphandlingar och att öka tempot i arbetet med att se över markanvändningen och förtäta i de företagsområden som finns i Tyresö. Detta för att rymma fler företag och fler arbetsplatser. I diskussionen om kompetensförsörjning var partierna ganska ense om behovet av en bra vuxenutbildning och att det byggs bostäder. Det var också de flesta partier som instämde med Moderaterna och Liberalerna om att det behöver göras mer, inte minst på riksnivå, för att minska regelbördan för företag.

När frågor om skatter, arbetsgivaravgifter, trösklar på arbetsmarknaden och valfrihet i välfärden diskuterades blev skillnaderna desto större. På ena sidan stod Moderaterna och Liberalerna som talade om vikten av att hålla nere skatterna för att uppmuntra företagande och entreprenörskap – fler jobb och därmed större skatteintäkter – mot de rödgröna partierna som hade en rad skatter de ville höja. Moderaterna och Liberalerna var också tydliga med att stora och breda grupper som poliser, sjuksköterskor och socialsekreterare inte ska betala statlig skatt, varför den så kallade brytpunkten för statlig inkomstskatt måste höjas. På samma sätt stod skiljelinjen om att sänka trösklarna så att personer som står långt från jobb får en chans att komma in i någon form av jobb och lära och utvecklas på arbetsplatsen. Det som ibland brukar kallas "enklare jobb".

Samsyn fanns heller inte om valfrihet i välfärden där de rödgröna partierna i olika grad försvarade Reepalu-utredningens förslag om vinstförbud som skulle tvinga bort många aktörer inom skolan, förskolan och vården. Något som Alliansen avvisade kraftfullt då man anser att valfriheten är viktig att bevara i välfärden. Publicerat 2018-03-20
Uppdaterat 2018-03-20Skölin lämnar som chefredaktör

Vi i Tyresös chefredaktör sedan mer än sex år tillbaka, 36-årige Robert Skölin, är på väg att lämna sin post. – Jag har lagt ner hela min själ i tidningen och det har inte varit ett lätt beslut. Men allt har sin tid och jag är övertygad om att Vi i Tyresö går en ljus framtid till mötes även utan mig, säger han.

Nu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

9 besöker oss just nu