Tyreso.se får bra betyg i stor granskning

När Sveriges kommuner och landsting, SKL, granskar webbplatserna i Kommunsverige rankas Tyresö kommun återigen högt.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-12-11

SKL mäter och jämför regelbundet hur duktiga kommunerna är på att hänga med i digitaliseringens tidevarv genom att på webbplatsen tillhandahålla relevant information som är enkel att hitta. Tyresö kommun har tidigare om åren placerat sig bland de främsta. I år är inget undantag.

När 256 frågor om tillgänglighet, kvalitet och innehåll i 240 kommuner fick tyreso.se maxpoäng på 88 procent av frågorna och hamnade på delad 53:e plats, med enbart en handfull andra Stockholmskommuner före sig.

– Det är glädjande att vi fortfarande ligger högt på listan, förra året låg vi på 87 procent. Undersökningen är ett utmärkt verktyg för oss att få en kvalitetsgranskning på webbplatsen. Nu tar vi med oss frågorna i arbetet med kommunens nya webbplats som lanseras till våren, säger Tyresö kommuns kommunikationschef Charlotta Janson Josephsson i en kommentar.Publicerat 2017-12-11
Uppdaterat 2017-12-11Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

Skola och förskola prioriteras i Alliansens budget för 2019

Alliansen i Tyresö har lagt fram sin budget för 2019. Budgeten innehåller en tydlig prioritering av skola och förskola men är i övrigt ekonomiskt stram. – Det är en del i vårt långsiktiga arbete att förbättra ekonomin och höja resultatnivåerna, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

22 besöker oss just nu