Tyreso.se får bra betyg i stor granskning

När Sveriges kommuner och landsting, SKL, granskar webbplatserna i Kommunsverige rankas Tyresö kommun återigen högt.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-12-11

SKL mäter och jämför regelbundet hur duktiga kommunerna är på att hänga med i digitaliseringens tidevarv genom att på webbplatsen tillhandahålla relevant information som är enkel att hitta. Tyresö kommun har tidigare om åren placerat sig bland de främsta. I år är inget undantag.

När 256 frågor om tillgänglighet, kvalitet och innehåll i 240 kommuner fick tyreso.se maxpoäng på 88 procent av frågorna och hamnade på delad 53:e plats, med enbart en handfull andra Stockholmskommuner före sig.

– Det är glädjande att vi fortfarande ligger högt på listan, förra året låg vi på 87 procent. Undersökningen är ett utmärkt verktyg för oss att få en kvalitetsgranskning på webbplatsen. Nu tar vi med oss frågorna i arbetet med kommunens nya webbplats som lanseras till våren, säger Tyresö kommuns kommunikationschef Charlotta Janson Josephsson i en kommentar.Publicerat 2017-12-11
Uppdaterat 2017-12-11Kommunen tar fram strategi för minskad ungdomskriminalitet

Tyresö kommun lanserade för en tid sedan ett omfattande trygghetspaket med bland annat ökad polisnärvaro, synligare vaktbolag, kameraövervakning på utsatta platser och förstärkta insatser för att motverka skadegörelse och klotter. Nu ska även en strategi för att minska brottsligheten bland unga tas fram.

Succé för e-tjänst vid beslut om SL-kort

Förra året införde kommunen en e-tjänst för ansökan om skolskjuts (dvs SL-kort, taxi och Rakstabuss). I år har man tagit steget längre med automatiska beslut för de elever som ansöker om SL-kort. För den enskilde har det lett till att man får ett omedelbart besked medan kommunen har kunnat minska byråkratin.

11 besöker oss just nu