Tyresö bygglovsbefriar installation av solceller

Tyresöbor som vill sätta upp solceller på huset slipper nu söka bygglov.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-03-26

Det har på senare tid diskuterats om en bygglovsbefrielse för installation av solceller på en- och tvåbostadshus kan bidra till att användandet av solceller i Sverige ökar. Detta har också utretts och rekommenderats av Boverket i en färsk rapport.

På byggnadsnämndens möte i februari lade ordföranden Annika Henningsson (M) ett ordförandeförslag om just detta, som en enig byggnadsnämnd ställde sig bakom.

Beslutet innebar att Bygglovenheten fick i uppdrag att skyndsamt utreda och presentera villkoren på kommunens hemsida, i syfte att komma ut i tid med informationen inför vårens säsong.

LÄS MER: Använd Solkartan när du sätter upp solpaneler

Det är nu gjort och Tyresöbor får hädanefter möjlighet att installera vissa solceller på en och tvåbostadsfastigheter och fritidshus utan bygglovsprövning.

Däremot förekommer vissa restriktioner. Bland annat ska installationen följa byggnadens form och undantaget från bygglovsprövning gäller inte i områden som utpekats som särskilt värdefulla.

Annika Henningsson (M), kommenterar beslutet så här:

– Vi är väldigt glada att vi kunde finna en väg framåt för att snabbt få ut information om förutsättningarna för att ge bygglovsbefrielse för vissa solcellsinstallationer. Det känns bra att vi kan bidra till att underlätta utbyggnad av klimatsmarta lösningar.Publicerat 2018-03-26
Uppdaterat 2018-07-0415 besöker oss just nu