Tyresö en av kommunerna som vill förbjuda tiggeri

Mer än var fjärde svensk kommun vill införa tiggeriförbud. Detta visar en undersökning från SVT Nyheter som låtit de styrande kommunalråden runt om i landet svara på ett antal frågor. En av kommunerna som vill förbjuda tiggeriet är Tyresö.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-04-09

I en uppmärksammad SVT-enkät om kommunernas inställning till ett tiggeriförbud har kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Fredrik Saweståhl (M), svarat ja. Både på frågan om ett nationellt förbud samt att ändra lagstiftningen så att kommunerna ges möjlighet att införa lokala förbud.

– Moderaternas utgångspunkt är ett nationellt förbud då det annars finns risk att tiggeriet flyttar runt men så länge det inte finns någon öppning för detta på riksplanet kommer Tyresömoderaterna också jobba för ett lokalt förbud. Det är ett av våra vallöften till Tyresöborna, säger han och fortsätter;

– Tiggeriet är inte så utbrett i vår kommun men det betyder inte att vi är förskonade, eller att vi för den delen ska medverka till en normalisering. Även här finns problem och det kan vi inte blunda för. Genom att införa ett förbud försvårar vi för den bakomliggande organiserade brottsligheten och skickar samtidigt en signal om att tiggeri inte är en väg ur fattigdom eller utanförskap. Tvärtom riskerar det bara förvärra situationen. Polisen pekar bland annat på att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för till exempel prostitution. Det kan bli en mycket ond spiral och det är framför allt kvinnor, men även barn, som råkar mest illa ut. Nu är det dags att samhället sätter ner foten.

Vill sätta press på hemländerna
I kombination med ett nationellt tiggeriförbud vill Moderaterna att EU utfärdar kännbara ekonomiska sanktioner om läget inte förbättras i tiggarnas hemländer.

– Det stämmer. Många av dem som kommer hit för att tigga tillhör den romska folkgruppen vars levnadsförhållanden i till exempel Rumänien och Bulgarien är extremt problematiska. Ska den fria rörligheten kunna upprätthållas måste alla EU-länder ta ansvar för sina egna medborgares utsatthet. Det kan låta strängt, men varken Tyresö kommun eller Sverige som land har ett ansvar att hjälpa dessa människor. Därför vill vi förena ett förbud med ekonomiska sanktioner.

På Facebook har Moderaterna i Tyresö skrivit ett inlägg om undersökningen och motivet till ställningstagandet. I skrivande stund har inlägget över 230 gilla-markeringar och i kommentarsfältet går diskussionerna heta. Men de övervägande reaktionerna är ändå positiva.En fundering som många dock har är hur ett förbud skulle påverka ideella föreningars möjligheter till pengainsamling. På detta ger Saweståhl ett lugnande besked.

– Självfallet ska inte ideella organisationer beröras. Det är tiggeriet för kriminella syften vi vill komma åt. Men absolut, det ställer krav på att lagförslaget utreds och bearbetas noga. Så är det.

Inom EU är det i dag sex länder som har nationella förbud mot tiggeri: Danmark, Storbritannien, Polen, Ungern, Rumänien och Grekland. I övriga är andra bestämmelser vanligt. Det kan handla om lokala förbud men också om förbud mot att använda skylt med falska uppgifter (Tyskland) eller att tigga tillsammans med barn och aggressiva djur (Frankrike).

Sverige, Finland och Portugal är de enda länder som helt saknar lagstiftning på området.Publicerat 2018-04-09
Uppdaterat 2018-07-21

Tycker du att tiggeri borde förbjudas? (tummen upp för ja, tummen ner för nej)


SÅ GENOMFÖRDES SVT-UNDERSÖKNINGEN


Frågorna skickades till samtliga kommunstyrelseordförande i landet.


168 av 290 har besvarat åtminstone någon av frågorna. Det ger en svarsfrekvens på 58 procent.


Svarsalternativen var: Ja, Nej och Vet ej. Frågorna som ställdes var:


1: Har frågan om att förbjuda tiggeri helt eller i delar av kommunen diskuterats i fullmäktige eller kommunstyrelsen?
Saweståhl: Nej
Ja 27% Nej 73%


2: Anser du att lagstiftningen bör ändras så att kommuner får möjlighet att införa lokala förbud mot tiggeri?
Saweståhl: Ja
Ja 24% Nej 76%


3: Anser du att ett nationellt förbud mot tiggeri bör införas?
Saweståhl: Ja
Ja 26% Nej 61% eller Vet ej 13%(S)viket vallöfte

Innan Tyresös nya politiska styre ens hunnit ta över har Socialdemokraterna redan svikit ett av sina största vallöften – att stoppa skolan i Fornuddsparken.

Nya oppositionsrådet Anki Svensson (M) i stor intervju: ”Den dagen glömmer jag aldrig”

Efter att S, L och MP gick ihop för att styra Tyresö var 20 år med Alliansen till ända. Moderaternas Anki Svensson (M), tidigare kommunalråd med ansvar för förskola och skola, är den som fått uppgiften att leda arbetet för en borgerlig återkomst. Från 1 januari tar hon över som oppositionsråd. Vi i Tyresös Robert Skölin har träffat Anki i en öppenhjärtig intervju om allt ifrån hur det var att kämpa för sina mål efter en misslyckad skolgång till varför hon engagerade sig politiskt, men också om framtidsvisioner och Liberalernas svek.

Notan till Tyresös skattebetalare för nya KF-ordförandens blunder – drygt 50.000 kronor

Under onsdagskvällen hölls ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde i Tyresö. Men mötet saknade laglig grund varför inga beslut kunde fattas. Nu skickas notan på tiotusentals kronor till skattebetalarna. – Det här var det första sammanträdet det nya vänsterstyret kallade till. En rätt bisarr föreställning och dyrt blev det också, säger Anki Svensson (M), tillträdande oppositionsråd.

Tyresös nya vänsterstyre vill höja skatten med 50 miljoner

S, MP och L som – med stöd av V – är på väg att ta över Tyresö vill kraftigt höja kommunalskatten. Ett förslag om en skattehöjning på rekordhöga 45 öre, motsvarande 50 miljoner kronor, lades fram på sittande möte i kommunstyrelsen under tisdagskvällen. Men det blev tvärstopp.

13 besöker oss just nu