Tyresö en av kommunerna som vill förbjuda tiggeri

Mer än var fjärde svensk kommun vill införa tiggeriförbud. Detta visar en undersökning från SVT Nyheter som låtit de styrande kommunalråden runt om i landet svara på ett antal frågor. En av kommunerna som vill förbjuda tiggeriet är Tyresö.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-04-09

I en uppmärksammad SVT-enkät om kommunernas inställning till ett tiggeriförbud har kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Fredrik Saweståhl (M), svarat ja. Både på frågan om ett nationellt förbud samt att ändra lagstiftningen så att kommunerna ges möjlighet att införa lokala förbud.

– Moderaternas utgångspunkt är ett nationellt förbud då det annars finns risk att tiggeriet flyttar runt men så länge det inte finns någon öppning för detta på riksplanet kommer Tyresömoderaterna också jobba för ett lokalt förbud. Det är ett av våra vallöften till Tyresöborna, säger han och fortsätter;

– Tiggeriet är inte så utbrett i vår kommun men det betyder inte att vi är förskonade, eller att vi för den delen ska medverka till en normalisering. Även här finns problem och det kan vi inte blunda för. Genom att införa ett förbud försvårar vi för den bakomliggande organiserade brottsligheten och skickar samtidigt en signal om att tiggeri inte är en väg ur fattigdom eller utanförskap. Tvärtom riskerar det bara förvärra situationen. Polisen pekar bland annat på att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för till exempel prostitution. Det kan bli en mycket ond spiral och det är framför allt kvinnor, men även barn, som råkar mest illa ut. Nu är det dags att samhället sätter ner foten.

Vill sätta press på hemländerna
I kombination med ett nationellt tiggeriförbud vill Moderaterna att EU utfärdar kännbara ekonomiska sanktioner om läget inte förbättras i tiggarnas hemländer.

– Det stämmer. Många av dem som kommer hit för att tigga tillhör den romska folkgruppen vars levnadsförhållanden i till exempel Rumänien och Bulgarien är extremt problematiska. Ska den fria rörligheten kunna upprätthållas måste alla EU-länder ta ansvar för sina egna medborgares utsatthet. Det kan låta strängt, men varken Tyresö kommun eller Sverige som land har ett ansvar att hjälpa dessa människor. Därför vill vi förena ett förbud med ekonomiska sanktioner.

På Facebook har Moderaterna i Tyresö skrivit ett inlägg om undersökningen och motivet till ställningstagandet. I skrivande stund har inlägget över 230 gilla-markeringar och i kommentarsfältet går diskussionerna heta. Men de övervägande reaktionerna är ändå positiva.En fundering som många dock har är hur ett förbud skulle påverka ideella föreningars möjligheter till pengainsamling. På detta ger Saweståhl ett lugnande besked.

– Självfallet ska inte ideella organisationer beröras. Det är tiggeriet för kriminella syften vi vill komma åt. Men absolut, det ställer krav på att lagförslaget utreds och bearbetas noga. Så är det.

Inom EU är det i dag sex länder som har nationella förbud mot tiggeri: Danmark, Storbritannien, Polen, Ungern, Rumänien och Grekland. I övriga är andra bestämmelser vanligt. Det kan handla om lokala förbud men också om förbud mot att använda skylt med falska uppgifter (Tyskland) eller att tigga tillsammans med barn och aggressiva djur (Frankrike).

Sverige, Finland och Portugal är de enda länder som helt saknar lagstiftning på området.Publicerat 2018-04-09
Uppdaterat 2018-07-21

Tycker du att tiggeri borde förbjudas? (tummen upp för ja, tummen ner för nej)


SÅ GENOMFÖRDES SVT-UNDERSÖKNINGEN


Frågorna skickades till samtliga kommunstyrelseordförande i landet.


168 av 290 har besvarat åtminstone någon av frågorna. Det ger en svarsfrekvens på 58 procent.


Svarsalternativen var: Ja, Nej och Vet ej. Frågorna som ställdes var:


1: Har frågan om att förbjuda tiggeri helt eller i delar av kommunen diskuterats i fullmäktige eller kommunstyrelsen?
Saweståhl: Nej
Ja 27% Nej 73%


2: Anser du att lagstiftningen bör ändras så att kommuner får möjlighet att införa lokala förbud mot tiggeri?
Saweståhl: Ja
Ja 24% Nej 76%


3: Anser du att ett nationellt förbud mot tiggeri bör införas?
Saweståhl: Ja
Ja 26% Nej 61% eller Vet ej 13%Skölin lämnar som chefredaktör

Vi i Tyresös chefredaktör sedan mer än sex år tillbaka, 36-årige Robert Skölin, är på väg att lämna sin post. – Jag har lagt ner hela min själ i tidningen och det har inte varit ett lätt beslut. Men allt har sin tid och jag är övertygad om att Vi i Tyresö går en ljus framtid till mötes även utan mig, säger han.

Nu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

14 besöker oss just nu