Tyresö först ut med att Silviacertifiera hela äldreomsorgen

Ett av Alliansens stora löften i kommunvalet 2014 var att all personal inom Tyresös vård- och omsorgsboenden för äldre ska vidareutbildas med kunskap som erkända Silviahemmet besitter. Det arbetet startade för drygt två veckor sedan.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-01-26

Antalet dementa har ökat med en växande befolkning som lever allt längre. En utmaning som man tar på största allvar i Tyresö. Tillsammans med Silviahemmet som är ledande inom demensforskning genomförs nu en vidareutbildning för alla medarbetare på vård- och omsorgsboenden, inte bara på demensboenden och inte bara vårdpersonal. Och det gäller både kommunal verksamhet och enskilda utförare. En rigorös satsning som man som kommun är först ut i landet med. Tidigare har bara enstaka enheter gjort detsamma i andra kommuner.

– Vi är mycket glada för satsningen på Silviacertifieringen som ytterligare stärker våra möjligheter att ligga i topp med en bra äldreomsorg. Bemötandefrågor och kunskap kring demenssjukdom är mycket viktigt för de äldre och anhörigas livskvalitet, såväl som för personalens arbetssituation, säger Åsa Danielsson, socialchef i Tyresö.

Det första steget av tre kom igång den 12 januari och innebar tre utbildningsdagar kring symtom och personcentrerad vård, samarbete, anhörigstöd samt relationer och kommunikation.

Steg 1 går i 14 omgångar fram till oktober. I steg 2 utbildas alla chefer i ytterligare två dagar. I steg 3 utbildas två undersköterskor i tre dagar för att bli reflektionsledare. Allting avslutas med ett kunskapstest.

Tyresö ska vara ett föredöme inom äldreomsorgen
Den som är politiskt ansvarig för äldrefrågorna i kommunen, Andreas Jonsson (M), är nöjd med att äntligen vara igång med det arbete han initierade för snart två år sedan:

– Det är fantastiskt att vi nu är igång med vår stora satsning på äldreomsorgen. I Tyresö ska vi ha en bra äldreomsorg och kompetenta medarbetare – och eftersom demenssjukdomarna blir allt vanligare är den här kompetensutvecklingen så viktig. Jag vill att Tyresö ska vara ett föredöme inom äldreomsorgen och vi har nu alla förutsättningar att vara det.

Sex miljoner kronor är avsatt för utbildningsatsningen, drygt 2 miljoner kronor per år under tre års tid.

– Det är väl investerade pengar som vi kommer få tillbaka i form av ökad livskvalitet för de äldre och deras anhöriga, avslutar Jonsson.
Publicerat 2016-01-26
Uppdaterat 2018-02-14Omröstningen är nu stängd

Fakta om Silviacertifiering

- Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia på alla hjärtans dag 1996. Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga.


- Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion. En certifiering gäller i tre år, sedan måste kunskaperna följas upp och fyllas på.Äldremanifestation i Tyresö

Pensionärsföreningarna i Tyresö gör gemensam sak under Stora Pensionärsdagen och framför kravlista inför valet i september. Merparten av kraven är dock redan uppfyllda. – Jag är tacksam över att kommunen gått oss till mötes. Det tycker jag är väldigt bra. Men vi tänker fortsätta strida för det här för vi vet inte i slutändan vad det blir, säger Sylvia Ljungdahl som är samordnare för den så kallade ”Aktionsgruppen”, i en radiointervju med SR Stockholm där också Dick Bengtson (M), socialnämndens ordförande, deltog.

Så förebygger du demens

Tyresö kommun storsatsar på att öka kompetensen inom äldreomsorgen och alla vård- och omsorgsboenden har nu certifierats av Silviahemmet, världsledande på demensforskning. Men för att minska risken för demens senare i livet kan du också göra mycket själv. Vi i Tyresö ger dig vägledning.

20 besöker oss just nu