Tyresö fortsätter att växa

Under de senaste sex månaderna har Tyresös befolkning växt med nära 600 personer, motsvarande 1,3 %. Tyresö befäster därmed sin plats i tillväxttoppen, såväl i länet som i landet.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-08-17

SCB har kommit ut med den senaste befolkningsstatistiken. Den visar att befolkningen i Tyresö ökade med 585 personer mellan 1 januari och 30 juni. Från 46.177 till 46.762. I procent uppgår ökningen till drygt 1,3. Det är väsentligt högre än både länssnittet och rikssnittet som ligger runt 0,75 % respektive 0,5 %. Ökningen är i linje med den tillväxttakt Tyresö haft de senaste åren.

– Det är roligt att vi fortsätter att växa och attrahera fler invånare. Det är en bra måttstock på vad folk tycker om utvecklingen i Tyresö, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Saweståhl framhåller några viktiga framgångsfaktorer för Tyresös tillväxt och attraktionskraft. Hit hör bland annat låg arbetslöshet, bostadsbyggande, det geografiska läget och en hållbar tillväxt där kvantitet förenas med kvalitet.

– I Tyresö har vi låga arbetslöshetssiffror och lågt bidragsberoende, i nivå med landets främsta kommuner. Mycket tack vare flitigt småföretagande men också offensiva samverkansprojekt för minskat utanförskap som exempelvis ”En väg in” och ”Ung i Tyresö”. Vår ambition är att bygga 6.000 nya bostäder fram till 2035 med Norra Tyresö Centrum och utvecklingen av Wättingestråket som de största projekten. Därmed tar vi vår del av ansvaret för en fungerande bostadsmarknad i regionen. Arbetet med att möta platsbehovet inom förskola, skola, äldreomsorg och på funktionshinderområdet är ständigt pågående och det tycker jag att vi lyckas bra med. Det är för övrigt helt avgörande för att vi ska kunna växa i den takt vi gör. Det är också viktigt att påpeka att skolresultaten just nu är på en historiskt hög nivå. Aldrig någonsin har så många Tyresöelever lämnat nian med behörighet till gymnasiet som i dag. Det känns oerhört positivt för framtiden.

– Sedan har vi förstås det oslagbara läget. Tyresö är en av Sveriges absolut grönaste kommuner med en tredjedel av arealen skyddad som antingen naturreservat eller nationalpark. Samtidigt är det bara femton minuter till Gullmarsplan och pulsen i Stockholms innerstad. Självklart är det väldigt lockande för många, säger han.

Växer inte snabbast
Men trots att Tyresö växer snabbt finns det sju kommuner inom länet vars befolkning ökar ännu snabbare. En av dessa är Sundbyberg som under flera år varit länets och rikets snabbast växande kommun. I år fick Sundbyberg se sig slaget av Sigtuna som ökade med hela 1,9 %. Men Sundbybergs ökning räcker trots detta till att gå om Tyresö i befolkningsstorlek.

Med 46.762 invånare är Tyresö nu fjortonde störst i Stockholms län. Trettondeplacerade Sundbyberg har drygt etthundra invånare fler (46.870) medan femtondeplacerade Lindingö har drygt tvåhundra färre (46.508). Minst i länet är Nykvarn med 10.307 invånare, störst är föga förvånade Stockholms stad med 928.122.

Tillväxttoppen i Stockholms län
1. Sigtuna 1,9 %
2. Upplands-Bro 1,6 %
3. Sundbyberg 1,6 %
4. Järfälla 1,5 %
5. Österåker 1,5 %
6. Upplands Väsby 1,4 %
7. Solna 1,3 %
8. Tyresö 1,3 %
9. Värmdö 1,1 %
10. Salem 0,9 %
Publicerat 2016-08-17
Uppdaterat 2016-08-17Alliansen vill ta fram integrationsstrategi

Alliansen vill ta fram en strategi för att underlätta integrationen för människor som kommer till Sverige och Tyresö från andra länder. För ökad tillväxt och fler arbetstillfällen ska också det lokala näringslivet ges bättre förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. Bland annat genom centrum- och bostadsutveckling men också översyn av företagsområden och framtagande av strategi för stärkt besöksnäring.

16 besöker oss just nu