Tyresö klättrar mot toppen i stor miljöranking

Tyresö klättrar tio platser i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga ranking för bästa miljökommun.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-06-28

I samarbete med Miljöbarometern presenterar Aktuell Hållbarhet i år sin granskning av kommunernas miljöarbete för tionde gången i ordningen. Rankingen mäter hur aktiva och vilken ambition kommunerna har i miljöarbetet. Den baseras dels på en enkät och dels på data från ett flertal offentliga källor, om kommunernas arbete som sammanvägts i en totalpoäng.

Tyresö gör sin näst bästa placering någonsin och går från 47:e plats till 37:e av totalt 290 kommuner. Bland nyckeltalen märks ett kraftigt försprång gentemot övriga när det gäller skyddad natur. Över en tredjedel av kommunens areal är skyddad, åttonde mest i landet. Man ligger också klart före när det gäller omställningen av fordonsflottan. Kommunens uttalade mål är att ha en helt fossiloberoende fordonsflotta 2030.

LÄS MER: Främsta placeringen någonsin för Tyresö i Bäst att bo-ranking

I enkäten svarade kommunen ja på 18 av 23 frågor och tillsammans med nyckeltalen gav det 26,86 poäng. Sveriges bästa miljökommun Helsingborg fick 39,35 poäng i undersökningen. Tvåa var Gävle med 37,48 poäng. På tredje plats kom Stockholms stad med 36,9 poäng.Publicerat 2018-06-28
Uppdaterat 2018-06-28Återvinningsstation tas bort tillfälligt

Återvinningsstationen vid Nyforsplan stängs tillfälligt från 7 februari på grund av byggnation i området. Stationen beräknas vara tillbaka vecka 30. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar under tiden återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationen på Krusbodavägen/Lummergången.

Återvinningsstation tillbaka i Raksta

Den 25 januari ställs återvinningsstationen vid Rakstabadet ut igen efter att platsen byggts om. Återvinningsstationen är resultatet av ett samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Tyresö kommun som tagit med återvinningsstationen i sin detaljplan av området.

Södertörnskommuner har mer än halverat utsläppen

En halvering av antalet leveranser till de kommunala verksamheterna och en minskning med 70 procent av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar är resultatet av den första fasen i ett samarbete mellan åtta Södertörnskommuner. Detta framkommer i IVL Svenska Miljöinstitutets rapport ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner”.

25 besöker oss just nu