Tyresö klättrar på lista över naturskydd

Grön, grönare, Tyresö. En ny granskning från SCB visar att Tyresö klättrar på lista över andel skyddad natur i Kommunsverige. Tyresö hamnar på plats fem av landets 290 kommuner.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-05-25

I alla landets kommuner finns skyddade naturområden enligt miljöbalken. Skyddets omfattning varierar dock kraftigt. Störst andel skydd i förhållande till kommunens hela landyta per sista december 2015 hade Salems kommun med 59 procent. Men i var femte kommun var mindre än en procent av landytan skyddad.

Bland de tio kommuner som hade störst andel skyddad landareal finns hela sex stycken i Stockholms län. Övriga finns i Norrbottens, Västerbottens och Dalarnas län. Tyresö är en av Stockholmskommunerna som placerar sig i toppen. Med hela 43 procent skyddad landareal tar sig Tyresö upp på femte plats. I fjol var man sjua.

Det som har hänt under året är att Klövberget blivit naturreservat, kommunens sjunde. Tyresö kommun har också tagit beslut om ett åttonde, Telegrafberget. Härtill har Alliansen sagt att man vill göra naturreservat av området runt Barnsjön.

Sedan tidigare finns Tyresta, Alby, Dyviks lövängar, Sandholmarna, Dyvik och Hammarberget. I kommunen finns också delar av Tyresta nationalpark.
Publicerat 2016-05-25
Uppdaterat 2016-05-25Återvinningsstation tas bort tillfälligt

Återvinningsstationen vid Nyforsplan stängs tillfälligt från 7 februari på grund av byggnation i området. Stationen beräknas vara tillbaka vecka 30. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar under tiden återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationen på Krusbodavägen/Lummergången.

Återvinningsstation tillbaka i Raksta

Den 25 januari ställs återvinningsstationen vid Rakstabadet ut igen efter att platsen byggts om. Återvinningsstationen är resultatet av ett samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Tyresö kommun som tagit med återvinningsstationen i sin detaljplan av området.

Södertörnskommuner har mer än halverat utsläppen

En halvering av antalet leveranser till de kommunala verksamheterna och en minskning med 70 procent av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga luftföroreningar är resultatet av den första fasen i ett samarbete mellan åtta Södertörnskommuner. Detta framkommer i IVL Svenska Miljöinstitutets rapport ”Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner”.

21 besöker oss just nu