Tyresö kommun backar om förstahandskontrakt till nyanlända

Förslaget från Tyresös S-ledda styre om att kunna omvandla nyanländas andrahandskontrakt till förstahandskontrakt möttes av stenhård kritik. Nu dras förslaget tillbaka i sista stund. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) hänvisar till att det blivit en missuppfattning och att intentionen hela tiden har varit tillfälliga korttidskontrakt.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-05-08

Kommunstyrelsen skulle under onsdagskvällen behandla ett ärende om att införa riktlinjer om bostadslösningar för nyanlända. Något som väckt stor ilska hos många Tyresöbor då en del i detta innebar att andrahandskontrakt som förmedlas genom Tyresö Bostäder skulle kunna omvandlas till förstahandskontrakt.

”Om hyresvärdens krav på inkomst med mera uppfylls kan andrahandskontrakt i genomgångsbostad övergå i förstahandskontrakt.”, löd förslaget.

Ett förstahandskontrakt betraktas som hårdvaluta på Stockholms överhettade bostadsmarknad. I Tyresö Bostäders kö står i dag cirka 30.000 personer och i Stockholms stads kö väntar fler än 600.000 på att få en bostad.

Vi i Tyresö var först med att berätta om det guldkantade upplägget och artikeln fick stor viral spridning med tiotusentals läsare, inte bara i Tyresö utan över hela landet. På flera Facebook-grupper gick kommentarsfälten varma. Ytterst få visade förståelse, ännu färre gav sitt medhåll. I Vi i Tyresös egen omröstning gav bara 43 tummen upp. Hela 879 gjorde tummen ner.

Behöver förtydliga riktlinjerna
Men nu menar det politiska styret med Anita Mattsson (S) i spetsen att man blivit missförstådda och i stället för att skicka förslaget vidare för fastställande i kommunfullmäktige ska det omarbetas.

”Vi anser att det förslag som nämnden lämnat över inte i tillräcklig grad möter kraven på tydlighet.”, skriver hon i en återremiss.

Hon förklarar vidare att kommunen inte ska förmedla förstahandskontrakt till nyanlända men understryker att socialtjänsten kan besluta om insatser för att i akutfall ge stöd till boende. ”Detta stöd ska för nyanlända efter etableringstiden bedömas utifrån samma regler som för övriga kommuninvånare.”

Mer än lagen kräver
Samtidigt håller man fast vid att den totala hyrestiden kan uppgå till fyra år. Vilket är två år mer än vad lagen kräver efter ett beslut på Lidingö som kammarrätten har prövat. Ingen ändring föreslås heller om att förlängt kontrakt även ska kunna beviljas ensamstående vuxna och inte bara barnfamiljer. Också det något som flera har reagerat på.Publicerat 2019-05-08
Uppdaterat 2019-05-08

FOTO: Mikael OnegårdKommunen kan ge nyanlända förstahandskontrakt

I Tyresö kan nyanlända snart komma att få sina andrahandskontrakt omvandlade till förstahandskontrakt. Förslaget som kommer från det nya S-ledda styret har fått Moderaterna att rasa. ”Alla kommunmedlemmar ska behandlas lika”, skriver de på sin Facebooksida.

Nästan var fjärde Tyresöbo har utländsk bakgrund

Andelen Tyresöbor med utländsk bakgrund ökar stadigt. I färsk statistik från SCB framgår att 22,5 procent, alltså nästan var fjärde kommuninvånare, antingen är utrikes född eller har två utrikes födda föräldrar. Siffran är dock lägre än rikets genomsnitt.

Tyresö låter nyanlända bo kvar – M kritiska

Bosättningslagen tillämpas på olika sätt i olika kommuner. I Tyresö förlängs bostadskontrakten efter två år. Fel tycker Moderaterna. – Huvudregeln ska vara tidsbegränsade kontrakt i två år, sedan tar egna ansvaret vid. Det är rimligt, säger tillträdande oppositionsrådet Anki Svensson (M).

7 besöker oss just nu