Tyresö kommun köper kalhygget i Skrubba

Nu är det klart! Tyresö kommun förvärvar den skövlade marken mellan Lindalen och motorvägen. – Jätteskönt att komma i mål efter flera år av förhandlingar, säger Fredrik Saweståhl (M) kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-04-23

Det var minst sagt många som blev både överraskade och upprörda när byggbolaget NCC för drygt fyra år sedan skövlade åtta hektar skog mellan Hedvigslund och Lindalen. Över bara en natt var helt plötsligt all vegetation borta. Det var som att en tornado dragit fram.

NCC ville anlägga en stenkross och tog initiativet efter ett arrende av markägaren Stockholms stad. Varken Tyresö eller Nacka kommun fick dock förhandsinformation, utan togs fullständigt sängen. Detta trots att Tyresöbor i Lindalen påverkas starkt och att området ligger i Nacka kommun där bostadsområdet Södra Hedvigslund berörs.

Fredrik Saweståhl som är kommunstyrelsens ordförande i Tyresö och Mats Gerdau (M), dito i Nacka, reagerade kraftfullt och inledde genast ett påtryckningsarbete mot Stockholms stad för att den planerade stenkrossverksamheten skulle stoppas, vilket fick stöd av flera hundra personer.

Man ville även köpa och ta kontroll över det kalhuggna området för att göra något annat av det. Flera års turer och segdragna förhandlingar följde, något Vi i Tyresö återkommande berättat om. Men nu är det klart - Tyresö kommun köper marken.

– För Tyresös del är det skönt att äntligen gå i mål efter flera års förhandlingar. För oss är den här marken strategiskt viktig och det ger oss möjlighet att skapa nya arbetsplatser och plats för fler och växande företag i vår kommun. Antingen genom nya etableringar där eller att verksamheter flyttar dit för att optimera markanvändningen i kommunen. Vi ska nu börja jobba med planeringen av området. Även idrottsändamål är aktuellt, säger Fredrik Saweståhl (M).

Kommungränsen flyttas
Förutom planering ska också en process inledas för att justera kommungränsen så att marken ligger i Tyresö.

– Det ger oss styråran över områdets framtid, vilken jag nu ser jag mycket ljust på. Vi ska se till att det här blir bra, avslutar Saweståhl.

Även Stockholms stad är nöjda med affären.

– Att gå vidare med försäljning av detta markområde är en vinst både för Tyresö och Stockholm. Vi får intäkter att använda till att fortsätta utveckla Stockholm och Tyresö kan utveckla en för dem centralt belägen mark, säger Stefan Hansson (S), biträdande finansborgarråd Stockholms stad och ordförande i Exploateringsnämnden.Publicerat 2018-04-23
Uppdaterat 2018-04-23Skölin lämnar som chefredaktör

Vi i Tyresös chefredaktör sedan mer än sex år tillbaka, 36-årige Robert Skölin, är på väg att lämna sin post. – Jag har lagt ner hela min själ i tidningen och det har inte varit ett lätt beslut. Men allt har sin tid och jag är övertygad om att Vi i Tyresö går en ljus framtid till mötes även utan mig, säger han.

Nu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

8 besöker oss just nu