25 januari 2021

NYHETER

Tyresö tokrasar i stor miljöranking

Tyresö kommun backar från plats 37 till 155 när tidningen Aktuell Hållbarhet för elfte gången presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete.
image
Foto: Mikael Onegård
Redaktionen
  • Publicerat: 2019-04-26

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-17

Tid­skrif­ten Ak­tu­ell Håll­bar­het kart­läg­ger se­dan 2009 kom­mu­ner­nas mil­jö­ar­be­te i sam­ar­be­te med Mil­jö­ba­ro­me­tern. Det­ta re­do­vi­sas år­li­gen i rankingen ”Sve­ri­ge bäs­ta mil­jö­kom­mun”. Tyresö har i re­gel le­gat gans­ka högt upp på listan som dels baseras på enkätsvar om hur miljöarbetet bedrivs, dels hårda siffror om exempelvis utsläppsnivåer. Som bäst har man varit på plats 20, vilket var 2014. I fjol hamnade Tyresö på 37:e plats bland totalt 290 kommuner. Inte heller det en oäven placering. Men i år? Fritt fall. Från toppen till botten.

Eller i alla fall mer än halvvägs genom startfältet.

Tyresö tappar 118 placeringar och parkerar på en 155:e plats. Den sämsta sedan 2011, ett år då kommunen för övrigt missade att lämna in svar.

Det gjorde man inte i år. Resultatet blev bara dåligt. Kommunen har svarat negativt på närmare 20 av 25 frågor. Att nyckeltalen väger upp hjälper inte. Tyresö får blott 15,1 av maximala 41 poäng. I Stockholms län är det bara Norrtälje och Ekerö som är sämre.

Tyst från dem styrande
Sedan valet 2018 styrs Tyresö av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet. När samarbetet bildades uttalades att miljö- och klimatfrågorna skulle lyftas och man har bland annat valt att inrätta ett hållbarhetsutskott direkt under kommunstyrelsen med avsikt att ge området ett större fokus. Ordförande blev rutinerade miljöpartisten Marie Åkesdotter.

Ännu har dock varken kommunen, Miljöpartiet eller något annat parti som tillhör den politiska ledningen kommenterat Tyresös svaga placering i den prestigefyllda miljörankingen.

Sveriges bästa miljökommun 2019 är Helsingborg, följd av Lund på andra plats och Gävle på tredje. Jumboplatsen intas av Åsele kommun i Västerbotten.

Tyresös placeringar genom åren: 2009 (224), 2010 (112), 2011 (254), 2012 (81), 2013 (41), 2014 (20), 2015 (91), 2016 (98), 2017 (47), 2018 (37), 2019 (155).

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information