25 januari 2021

NYHETER

Tyresöbor har nära till skyddad natur

Tyresöborna har mycket nära till närmsta naturskyddade område – i genomsnitt drygt 1000 meter, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. I Stockholms län är det bara boende i Nacka, Salem och Huddinge som har närmare.
Redaktionen
  • Publicerat: 2017-11-20

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-23
<p>Tyresö är en av landets mest naturskyddade kommuner med över en tredjedel av all markareal skyddad som antingen nationalpark eller naturreservat. Därför kommer det kanske heller inte som någon överraskning att den genomsnittlige Tyresöbon inte behöver ta sig särskilt långt för att komma till en grön plats, långt från samhällets och vardagens brus.<br /> <br /> I Tyresö handlar det om drygt 1000 meter, i SCB:s sammanställning. I Stockholms län är det bara invånare i grannkommunerna Nacka (600 m), Salem (800 m) och Huddinge (900 m) som har närmare.<br /> <br /> – Att skydda natur som naturreservat och nationalparker gör att människor har tillgång till naturen långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt. Dessutom finns det information, leder och anläggningar i många skyddade områden, säger Elin Deremar på Länsstyrelsen i Stockholm i en intervju med <strong><a href="https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nackabor-har-narmast-till-skyddad-natur-nynashamn-har-langst">SVT</a> </strong>om vikten av naturskydd och varför fler och fler kommuner utnyttjar möjligheten att bilda kommunala naturreservat.<br /> <br /> I Tyresö finns i dag sju naturreservat; Tyresta, Alby, Dyviks lövängar, Sandholmarna, Dyvik, Hammarberget och Klövberget. Här finns också delar av Tyresta nationalpark.<br /> <br /> <strong>Fler naturreservat på gång</strong><br /> Klövberget var det senaste området att bli naturreservat. Näst på tur står Telegrafbergetsområdet, Tyresös högsta topp, inklusive Ällmora träsk som anses ha regionala värden för naturvården. Enligt <a href="http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Natur-miljo-och-halsa/Naturomraden-i-Tyreso/Telegrafberget-ska-bli-naturreservat/"><strong>kommunens webbplats</strong></a> planeras samråd med sakägare och övriga berörda ske under våren 2018.<br /> <br /> Alliansen har också sagt att man vill göra naturreservat av området runt Barnsjön.</p>

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information