Tyresöborna: Fel – vi vill inte ha tunnelbana

Sju av tio länsbor vill ha tunnelbana till Tyresö, men frågar man Tyresöborna själva så är tunnelbana ett stort "no-no".

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-05-28

I förra veckan uppmärksammade Vi i Tyresö en enkät gällande intresset för att bygga ut tunnelbanan, bland annat till Tyresö. Enkäten hade gjorts av Demoskop på uppdrag av Stockholms handelskammare och besvarats av cirka 2.200 boende i länet.

Resultatet? Sju av tio vill ha tunnelbana till Tyresö. Ett starkt stöd för en utbyggnad alltså. Men då tidigare undersökningar som gjorts bland endast Tyresöbor snarare pekat i den andra riktningen, mot tunnelbana, ville Vi i Tyresö ta reda på om det fortfarande förhåller sig så eller om opinionen möjligen har förändrats.

Frågan har också aktualiserats efter att den nya politiska ledningen – Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna (med stöd av Vänsterpartiet) – vägrat stryka tanken på att bygga tunnelbana till Tyresö. När kommunens trafikstrategi reviderades för lite mer än två månader sedan yrkade oppositionsrådet Anki Svensson (M) på att tunnelbana inte ska vara en del av den långsiktiga planeringen när det gäller spårtrafik. Hon ville i stället fokusera och hårdsatsa på bättre busstrafik – men blev nedröstad.

Nästan åtta av tio Tyresöbor säger nej
För att ta tempen på Tyresöborna vände vi oss till vår Facebooksida, som givet det lokala innehållet främst följs av Tyresöbor, där frågan ”Vill du att tunnelbanan byggs ut till Tyresö?” ställdes. Omröstningen pågick i tre dagar och totalt 891 röster registrerades. Utfallet blev raka motsatsen till Demoskop-enkäten. 77 procent, eller närmare åtta av tio, vill inte ha tunnelbana.När Vi i Tyresö når Anki Svensson med den uppgiften är hon mitt uppe i arbetet med kommunens budget för nästa år men har ändå tid för en kommentar.

– Som jag sa till dig förut blev jag väldigt överraskad över utfallet i Demoskop-undersökningen. Det här stämmer mycket bättre överens med min bild av hur Tyresöborna ser på saken.

Hur kan det skilja sig så mycket mellan vad länsbor och Tyresöbor tycker?

– Många vill nog kunna ta sig till Tyresö snabbt och effektivt och tänker att tunnelbana är enda lösningen medan vi som bor här vet att busstrafiken fungerar, även om den givetvis kan och behöver bli ännu bättre. Sedan tror jag att en del heller inte förstår vilka konsekvenser tunnelbana för med sig, och ännu mindre bryr sig om ifall man inte ens bor här, säger hon och fortsätter:

– Tunnelbana till Tyresö skulle få allvarlig påverkan på tryggheten, karaktären med varierad bebyggelse och våra gröna värden. Då skulle vi inte längre vara lika attraktiva.

Ni kommer motarbeta detta hårt hör jag?

– Det kan du ge dig på.

Handelskammaren: 45.000 nya bostäder i Tyresö
Upprinnelsen till enkäten är en tidigare rapport från Stockholms handelskammare där man bland annat föreslår att grön linjes Farsta- och Skarpnäck-förgreningar förlängs till Tyresö med stationer i Tyresö centrum och i Tyresö Strand. Totalt beräknar man att det till följd av utbyggnaden skulle kunna byggas närmare 45.000 nya bostäder i Tyresö, bostäder som också är en viktig del i finansieringen. Det är en ökning med över 200 procent mot dagens bostadsbestånd om cirka 20.000 bostäder, flerbostadshus och småhus inkluderat.

Väckte het debatt
På Facebook har debatten gått het och en överväldigande andel av kommentarerna är lika negativa som siffrorna skvallrar om. Många oroar sig för trygghetsproblem och hänvisar bland annat till hur Skarpnäck utvecklats efter att tunnelbanestationen där invigdes i mitten av 90-talet.

Men det finns också positiva röster. "Folk behöver någonstans att bo, det behöver byggas mer och sålunda behöver även kommunaltrafiken utökas. Bussar räcker inte längre.", skriver bland annat en person.Publicerat 2019-05-28
Uppdaterat 2019-05-28

FOTO:  Wikipedia (Calken)Skölin lämnar som chefredaktör

Vi i Tyresös chefredaktör sedan mer än sex år tillbaka, 36-årige Robert Skölin, är på väg att lämna sin post. – Jag har lagt ner hela min själ i tidningen och det har inte varit ett lätt beslut. Men allt har sin tid och jag är övertygad om att Vi i Tyresö går en ljus framtid till mötes även utan mig, säger han.

Nu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

10 besöker oss just nu