Tyresöborna mer nöjda med äldreomsorgen än länssnittet

Tyresös äldre är generellt mer nöjda med hur äldreomsorgen fungerar än genomsnittet i Stockholms län – och på vissa områden är skillnaden betydande. Samtidigt finns också utmaningar, det menar socialnämndens nytillträdde ordförande Dick Bengtson (M). – Maten är ett sådant område och det jobbar vi på att förbättra.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-02-05

Som Vi i Tyresö tidigare kunnat berätta är nöjdhetsgraden bland Tyresöborna avseende särskilt boende (äldreboende) och hemtjänst högre än snittet i länet, enligt Socialstyrelsens stora enkät. I en djupdykning av statistiken kan man utröna många guldkorn.

Till exempel svarade 91 procent att de fick plats på det boende de önskat. Det kan ställas mot 88 procent i såväl län som rike. Och på frågan om det är trivsamt runt boendet svarar 76 procent att så är fallet. I rike och län är det bara 66 procent som är av samma uppfattning.

Ett annat område där Tyresö sticker ut är bemötande. Hela 97 procent av de äldre som bor på särskilt boende upplever sig väl bemötta av personalen. 83 procent säger också att personalen tar hänsyn till deras önskemål och åsikter om hur hjälpen ska utföras.

Områden där Tyresö ligger under snittet är bland annat hur maten smakar. Här är 66 procent nöjda. Att jämföra med 71 procent i länet och 75 procent i riket.

För några år sedan tog Tyresö kommun tag i skolmaten. Skolköken byggdes om från mottagnings- till tillagningskök, mat började lagas från grunden och man satsade på en trivsam miljö för att ge en positiv matupplevelse. Initiativet hyllades runt om i Skolsverige och resulterade i flera utmärkelser, bland annat prestigefyllda Arla Guldko.

Alliansen gick för en tid sedan ut med att maten inom äldreomsorgen nu ska göra en liknande smakresa. Ett arbete kommunens kostchef ska leda.

– Måltiderna tillhör dagens höjdpunkter på våra äldreboenden. Självklart ska flera än idag vara nöjda med den. Jag både tror och hoppas att den satsning vi nu inleder ska ge lika positiva resultat på våra äldreboenden som det har visat sig ge i skolan, säger Dick Bengtson.

I Tyresö är det också en större andel som är missnöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet.

Hemtjänsten får mycket bra betyg
Inom hemtjänsten är det däremot svårt att hitta något där nöjdheten i Tyresö är lägre än rike och län. Faktum är att det bara är så på två av femton frågor; bemötande från personalen och förtroende för dem. Men skillnaden är marginell och handlar blott om en procent.

Annars är Tyresöborna alltså väldigt nöjda, åtminstone i relation till hur det ser ut och fungerar i resten av landet. Det gäller bland annat tryggheten att bo med stöd av hemtjänst, möjligheten att välja bland olika utförare, påverka tider då hemtjänstpersonal ska komma samt möjligheten att framföra klagomål och synpunkter.

– Det är väldigt positivt att våra äldre medborgare är så nöjda med både den privata och den kommunala hemtjänsten. Min ambition är att under året starta ett utvecklingsarbete där vi med hjälp av ny teknik ska bli ännu bättre på att uppfylla medborgarnas behov, men också effektivare, fortsätter Bengtson.Publicerat 2018-02-05
Uppdaterat 2018-05-04Nu går startskottet för nya Fornudden

Planen för utvecklingen av Fornudden har vunnit laga kraft och redan nästa vecka påbörjas upprustningen. Inom ett par år kommer här finnas både en mer ändamålsenlig skola och ett modernt vård- och omsorgsboende. Dessutom i direkt anslutning till en parkmiljö, som också den fått sig en rejäl ansiktslyftning.

Äldremanifestation i Tyresö

Pensionärsföreningarna i Tyresö gör gemensam sak under Stora Pensionärsdagen och framför kravlista inför valet i september. Merparten av kraven är dock redan uppfyllda. – Jag är tacksam över att kommunen gått oss till mötes. Det tycker jag är väldigt bra. Men vi tänker fortsätta strida för det här för vi vet inte i slutändan vad det blir, säger Sylvia Ljungdahl som är samordnare för den så kallade ”Aktionsgruppen”, i en radiointervju med SR Stockholm där också Dick Bengtson (M), socialnämndens ordförande, deltog.

68 besöker oss just nu