21 juni 2021

NYHETER

Tyresöinitiativ ska rädda Öringesjön

Övergödning och dålig vattengenomströmning gör att Öringesjön håller på att växa igen. Men nu kan ett Tyresöinitiativ bli sjöns räddning.
Redaktionen
  • Publicerat: 2018-04-24

  • |
  • Uppdaterat: 2020-11-23

Denna artikel är publicerad 2018 och kan därför vara inaktuell!


[ANNONS]
<p>Öringesjöns status är inte bra. Ett ringa vattendjup och lågt vattenutbyte ger höga fosforhalter. Det orsakar i sin tur fiskdöd och gör att vattenväxter växer rejält, inte minst under torrperioder. Den dåliga vattenmiljön har varit ett faktum i decennier men accelererat i omfattning, trots insatser från närboende och kommunen. Så sent som för fem år sedan var frågan uppe i Tyresö kommuns miljö- och samhällsbyggnadsutskott då man gjort förbättringsåtgärder efter att provtagningar visat att det <a href="https://viityreso.se/artikel/vattnet-i-oeringesjoen-kan-vara-giftigt-kommunen-avrader-fran-bad"><strong>bildats en giftig bakterie i vattnet</strong></a>.<br /> <br /> Men nu ska ett större grepp om sjöns framtid tas. Ett medborgarförslag inom ramen för det så kallade <a href="http://servicecenter.tyreso.se/medborgarportal/"><strong>Tyresöinitiativet</strong></a> har nämligen fått positivt gensvar från Tyresös politiker.<br /> <br /> ”Vi är en grupp Öringebor som ser att Öringesjön växer igen mer och mer för varje år som går. Vi är rädda att vår kära sjö snart är ett minne blott. Vi är beredda att göra vårt för att vända utvecklingen, men vi vill att kommunen ska agera som en sammanhållande kraft, eftersom flera parter behöver samverka”, står det i Tyresöinitiativet.<br /> <br /> Förslaget fick flera hundra röster. Något som gott och väl kvalificerade det för att bli en politisk fråga, och på Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i förra veckan gavs tummen upp.<br /> <br /> Operation ”Rädda Öringesjön” startar med att kommunen tar in en konsult som ska göra en grundlig inventering och statusbeskrivning, samt ta fram lämpliga åtgärder. Från början var förvaltningens förslag att arbetet skulle sätta igång 2020, men från politiskt håll ville man börja tidigare och så blir det också.<br /> <br /> – Vi känner att vi inte kan vänta med detta utan väljer att ha med det i budgeten som tas i juni och agera redan under 2019. Tillsammans med engagerade Tyresöbor ska vi se till att rädda Öringesjön, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).</p>

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?


Mer information