Utökad valfrihet i Tyresös hemtjänst – som samtidigt hotas

Genom valfrihetssystemet LOV utökas valfriheten i Tyresös hemtjänst med två nya utförare. Samtidigt hotas LOV av Tyresös nya styre. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har alla uttalat att man vill skrota valfrihetsreformen.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-03-15

Från och med 1 mars i år har Tyresö kommun två nya utförare inom hemtjänst. Det handlar om AssistansPorten hemtjänst AB och Ideal Vård och Service i Stockholm AB som tecknat LOV-avtal med kommunen.

LOV står för Lagen om valfrihetssystem och innebär att den som har beviljats en omsorg- eller stödinsats kan välja vilken leverantör som ska utföra jobbet, av dem som kommunen har godkänt. Syftet är att ge medborgarna en ökad valfrihet och förbättrad kvalitet.

Efter nytillskotten har Tyresö åtta valbara utförare inom hemtjänst, varav en kommunal utförare.

– Jättebra, större mångfald i utbudet ger ökad valfrihet för den enskilde, säger moderaten Peter Freij, andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden, som var med och drev på införandet av LOV.

LOV har funnits i Tyresös hemtjänst sedan 2013 och det är just på detta område som flest kommuner infört LOV.

LÄS MER: Hemtjänsten i Tyresö i länstoppen

Valfriheten hotas
Men frågan är hur länge LOV får finnas kvar i hemtjänsten. Sedan valet 2018 styr Socialdemokraterna kommunen tillsammans med Liberalerna och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet. Så sent som för ett och ett halvt år sedan, i oktober 2017, skrev dåvarande oppotionsrådet Anita Mattsson (S), i dag kommunstyrelsens ordförande, en motion om att avskaffa LOV till förmån för LOU inom hemtjänst och boendestöd. LOU är visserligen ett kundval, men innebär vanligtvis betydligt färre utförare då det inte ger fri etableringsrätt.

Motionen avslogs. Men nu är förutsättningarna att driva frågan alltså helt annorlunda. Socialdemokraterna har stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet som även de tydligt aviserat att man vill riva upp LOV. Bland annat har det funnits med i partiernas förslag till kommunplan de senaste åren.

För att samla tillräckligt stöd behöver man dock få med sig Liberalerna.

Peter Freij oroar sig för vad som skulle kunna ske. Att gå ifrån LOV ser han som en kraftig inskränkning av Tyresöbornas valfrihet.

– Självklart ska Tyresöborna kunna välja och välja bort hemtjänstutförare. Det är en grundläggande medborgerlig rättighet att ha inflytande över vem som kommer in i ens hem. Vi kommer att göra vad vi kan för att stoppa alla initiativ som begränsar den rättigheten.

I Tyresö kommun finns LOV för följande omsorg- och stödinsatser på området äldre- och funktionsnedsättning: hemtjänst, daglig verksamhet, ledsagarservice, avlösarservice, sysselsättning och boendestöd.

LÄS MER: Vi i Tyresös läsare: Valfrihet viktigare än vinststoppPublicerat 2019-03-15
Uppdaterat 2019-03-15Skölin lämnar som chefredaktör

Vi i Tyresös chefredaktör sedan mer än sex år tillbaka, 36-årige Robert Skölin, är på väg att lämna sin post. – Jag har lagt ner hela min själ i tidningen och det har inte varit ett lätt beslut. Men allt har sin tid och jag är övertygad om att Vi i Tyresö går en ljus framtid till mötes även utan mig, säger han.

Nu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

15 besöker oss just nu