Valdebatt om äldrefrågor i Tyresö

I måndags anordnade Företagarna i Tyresö en debatt om företagande, jobb och tillväxt. Under onsdagskvällen var det dags för ytterligare en valdebatt. Denna gång om äldrefrågor arrangerat av kommunens pensionärsorganisationer, Tyresö Finska Förening, SPF seniorerna samt PRO Tyresö.

Av Robert Skölin
Publicerat 2018-03-22

I panelen för den styrande Alliansen fanns Dick Bengtson (M), ordförande i socialnämnden, Anna Lund (KD), 1:e vice ordförande i socialnämnden, Tony Thoren (L) och Tom Nilstierna (C), båda ledamöter i socialnämnden.

Oppositionen representerades av Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Anders Wickberg (SD) och Lilian Nylinder (Mp).

På agendan som skickades ut i förväg fanns ämnen som att inrätta en äldrenämnd, utbyggnad av omsorgsplatser för äldre samt frågan om mötesplatser eller träffpunkter för äldre i Tyresö.

Bengtson (M): ”Då kommer Tyresö ha Sveriges modernaste äldreomsorg”
Förutom dessa ämnen fick den fulltaliga publiken ställa frågor till panelen. Frågorna varierade från aktiviteter på äldreboenden och korttidsplatser till utbildning för anhöriga som vårdar dementa i hemmet. Många frågor rörde nedläggningen av äldreboendet Björkbacken.

– Jag har full förståelse för att många är oroliga för att antalet platser för den växande gruppen äldre inte kommer att räcka till, kommenterar Dick Bengtson (M), relativt nyvald ordförande i socialnämnden och fortsätter:

– Jag kan ge ett lugnande besked att enligt den plan som finns, kommer Tyresö 2020 ha 140 fler platser än idag, det bör räcka med råge. Då kommer Tyresö ha Sveriges modernaste äldreomsorg med endast nya boenden i alla kommundelar. Då får vi möjlighet att använda modern teknik som både ger effektiv omsorg och värnar den boendes integritet bättre än idag.

Alliansen kunde också glädja de närvarande med att man gett kommundirektören i uppdrag att starta upp en mötesplats för kommunens äldre under 2018 i samverkan med föreningslivet och hemtjänsten. I uppdraget ingår även att ta fram verktyg för att tydligare marknadsföra det stora utbudet av aktiviteter för äldre som finns redan idag.

– Min förhoppning är, avslutar Dick Bengtson, att vi tillsammans nu kan se framåt och i samverkan utveckla en funktionell, värdig och modern äldreomsorg. Det tycker jag Tyresös seniora medborgare är värda.Publicerat 2018-03-22
Uppdaterat 2018-03-22

FOTO: PrivatUtdömt äldreboende ser ut att bli kvar

Björkbackens äldreboende dras med betydande renoveringsbehov och har varit på väg att avvecklas då åtgärderna som behöver göras ansetts på tok för dyra. Men det nya vänsterstyret vill behålla boendet och nu har Arbetsmiljöverket gett kommunen tre år på sig.

15 besöker oss just nu