Var fjärde kommunanställd i Tyresö på väg mot pensionen

Var fjärde anställd i Kommunsverige är 55+ och kan gå i pension inom tio år. Tyresö är inget undantag, visar siffror från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-03-14

I Sveriges 290 kommuner arbetar 196.000 personer som har fyllt 55 år. Det motsvarar ungefär var fjärde anställd.

Inom tio år kan de gå i pension och nya yngre förmågor ska ha tagit vid. Det ställer sina krav.

– Kommunerna lyckades hantera kompetensförsörjningen när de stora kullarna av 40-talister gick i pension. Men nu står vi inför nya svåra rekryteringsutmaningar. Det säger Bodil Umegård, utredare på SKL och expert på kompetensförsörjning och rekryteringsprognoser, till Dagens Samhälle som kartlagt pensionsavgångarna.

Skillnaderna är dock stora i landet. I Norrland och glesbygdskommunerna är situationen som värst. I Pajala, Övertorneå och Skinnskatteberg handlar det om så mycket som var fjärde kommunanställd. Men även i Stockholmsregionen finns problem med en ålderstigen personalstruktur. Av de som fått en ökad andel äldre medarbetare under de senaste åren finns bland annat Stockholms stad, Solna och Danderyd.

I Tyresö kommun uppgår i dag andelen 55-plussare till 24 procent. En minskning sedan 2015 med en procentenhet, och ungefär i nivå med riksgenomsnittet på knappt 26 procent.

Behöver jobba längre
För att kommunerna ska klara generationsväxlingen säger Umegård att de måste bli bättre på att använda ny teknik, samarbeta med andra kommuner och hitta nya lösningar för att organisera arbetet. Det är också viktigt att ta tillvara den kompetens som redan finns genom att få fler att jobba längre, understryker hon.

Och just detta, att fler jobbar längre upp i åren, tror hon är helt nödvändigt.

– I och med att medellivslängden ökar är det rimligt att man också arbetar under en längre tid, kommenterar Umegård till Dagens Samhälle.Publicerat 2019-03-14
Uppdaterat 2019-03-14

FOTO: Thinkstock15 besöker oss just nu