Vårdnadshavare fortsatt nöjda

Varje år delas en enkät från kommunen ut till samtliga vårdnadshavare med barn i förskoleålder där de får svara på ett antal frågor kring trygghet, inflytande och samarbete. Resultatet av årets enkät visar inga större förändringar mot föregående år, de flesta vårdnadshavare är nöjda.

Av Robert Skölin
Publicerat 2016-04-22

97 % av vårdnadshavarna anser att deras barn verkar trivas i förskolan och 9 av 10 vårdnadshavare är nöjda med verksamheten. De anser att personalen är kompetent och bedrivs en stimulerande verksamhet, barnen får det stöd och hjälp de behöver och tryggheten är god.

Den pedagogiska omsorgen får liksom tidigare år mycket höga resultat i enkäten. 10 av 10 vårdnadshavare är nöjda med verksamheten och upplever att barnet trivs hos dagbarnvårdaren.

- Det är glädjande att föräldrarna i så stor utsträckning är nöjda och känner sig trygga med att lämna barnen på våra förskolor. Ett viktigt förbättringsområde är dock arbetsron i barngrupperna och ett omfattande arbete med att minska barngruppernas storlek pågår, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd.
Publicerat 2016-04-22
Uppdaterat 2016-04-26Ordningsomdömen i skolan kan vara på G – välkomnas av oppositionsrådet

Skriftliga omdömen i ordning kan snart bli verklighet för Sveriges elever i högstadiet och gymnasiet. I riksdagen finns en majoritet för det borgerliga förslaget som inte oväntat välkomnas av oppositionsrådet i Tyresö Anki Svensson (M). – Det är viktigt att föräldrarna får en indikation på hur deras barn sköter sig i skolan, säger hon i en kommentar till Vi i Tyresö.

Fem av sex Tyresöungdomar väljer bort Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har det tufft, eller till och med mycket tufft. Elevantalet har mer än halverats sedan glansdagarna och programutbudet fortsätter att minska i takt med det allt lägre söktrycket. En ond spiral som är svår att bryta. Vi i Tyresö har tagit del av en unik kartläggning över skolans kräftgång.

7 besöker oss just nu