Vårdnadshavare och elever ger förskola och skola bra betyg

En undersökning om hur förskolan och grundskolan fungerar i Tyresö visar på hög nöjdhetsgrad bland vårdnadshavare och elever.

Av Robert Skölin
Publicerat 2017-04-21

Tyresö kommun genomför årligen en elev- och föräldraenkät i Tyresös förskolor, pedagogiska omsorg, förskoleklasser och grundskolans år 2, 5 och 8. Att ta reda på vad vårdnadshavare och elever tycker om verksamheterna är en del i kommunens systematiska kvalitetsarbete. Rapporten visar att elever och vårdnadshavare generellt är trygga och trivs med verksamheten.

Inom förskolan anser vårdnadshavarna att personalen är kompetent och att det bedrivs en stimulerande verksamhet. Tryggheten är god och barnen får det stöd och hjälp de behöver. Resultaten i förskolan har förbättrats något sedan föregående år.

Den pedagogiska omsorgen får, liksom föregående år, mycket höga resultat i enkäten.

Inom skolan får lärarna goda omdömen och vårdnadshavarna anser att det bedrivs en stimulerande verksamhet. Vårdnadshavarna är mycket nöjda med Tyresös grundsärskolor.

– Eleverna trivs i skolan och känner sig trygga enligt årets enkät men arbetsro och delaktighet är två områden som behöver utvecklas ytterligare och är prioriterade mål, säger Anki Svensson (M) skolkommunalråd.
Publicerat 2017-04-21
Uppdaterat 2017-04-2183 miljoner extra till välfärden i Tyresö med Moderaterna

Tyresös statsbidrag för att stärka välfärden blir avsevärt större med Moderaterna än med sittande regering. Partiet dubblerar nu vad man tidigare lovat. – Vi för en ansvarsfull politik som sätter jobb och välfärd före bidrag, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

17 besöker oss just nu