Vilseledande S-inlägg om vårbudgetens påverkan för Tyresö kommun

Regeringens och Centerpartiets och Liberalernas vårändringsbudget kommer ha mycket liten påverkan på Tyresö kommuns ekonomi. Det visar en genomgång som Vi i Tyresö har gjort. Ändå låter Tyresös socialdemokrater påskina något annat.

Av Robert Skölin
Publicerat 2019-04-11

Under onsdagen lade den rödgröna regeringen fram det första resultatet av det nya budgetsamarbetet med Centerpartiet och Liberalerna. Det är en försiktig budget på grund av tighta budgetramar satta av Moderaterna och Kristdemokraterna.

Men genom besparingar och höjda skatter har man lyckats få loss 3,7 miljarder kronor. Mer än hälften går till satsningar på klimat och miljö. Bland annat dubbleras anslagen för att nå noll-nettoutsläpp av växthusgaser till 2045, till totalt 1,5 miljarder kronor för 2019. 

Felaktiga uppgifter
I flera medier har reformsiffran 4,5 miljarder kronor angetts, men det är alltså fel. De 800 miljoner kronor som skiljer är en påstådd satsning från regeringens sida på äldreomsorgen. Pengar som Moderaterna och Kristdemokraterna redan anslagit. Något också Jakob Forssmed, Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, bekräftar i ett debattinlägg i Aftonbladet.

”Detta är medel som vi och M tillförde i budgeten redan i höstas – det regeringen nu gör är att satsa samma pengar inom samma anslag och sätta en ny rubrik. Och samtidigt göra dem mindre verkningsfulla.”, skriver han.

Tvärtom tar regeringen bort satsningar på äldreomsorgen som Moderaterna och Kristdemokraterna gjort. Det handlar om 310 miljoner kronor till hemtjänsten och boendestöd till trygghetsboenden. Pengar som tillfördes för att klara utmaningen med allt fler äldre.

För Tyresö innebär detta ungefär 1,55 miljoner kronor i minskade bidrag att söka.

Förändring på mindre än en promille
Bland övriga förändringar i vårbudgeten med direkt påverkan för kommunerna kan nämnas en besparing på yrkesvuxenutbildning, en satsning på lärarassistenter samt på det så kallade Klimatklivet som ska stötta åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid på lokal nivå.

Yrkesvuxenutbildningarna har gått trögt varför anslaget minskas med 500 miljoner kronor. För Tyresös del betyder detta att drygt 2,5 miljoner kronor försvinner. Ett statsbidrag för att anställa fler lärarassistenter införs om 475 miljoner kronor. Vid full tilldelning skulle det ge Tyresö kommun 2,4 miljoner kronor. Anslaget till åtgärder inom Klimatklivet uppgår till 750 miljoner kronor och delas mellan kommunerna och regionerna. Här beräknas Tyresö kunna hämta 1,9 miljoner kronor.

Av de mindre posterna märks ökat bidrag till kulturskolan om 50 miljoner kronor. Samtidigt försvinner 10 miljoner kronor från Alliansregeringens kulturpolitiska reform ”En skapande skola”.

Den totala summan av statsbidrag för Tyresö kommun att söka uppgår till lite mer än 40 miljoner kronor. Förändringen av detsamma till drygt 1,8 miljoner kronor. Det är mindre än 0,1 procent av kommunens totala budget på ungefär 2,4 miljarder kronor. Pengar som dessutom är öronmärkta för ändamålen och inte kan användas till att täppa igen hål där det behövs. Därför väntas förändringen ha en mycket liten, om ens någon, påverkan på kommunens ekonomiska förutsättningar.

Vilseledande inlägg från S
Men när Socialdemokraterna i Tyresö lyfter fram budgeten på sin Facebooksida är det lätt att tro något annat. I stället för att ange förändringen av statsbidrag jämfört med föregående år håller man fram totalen.

”Idag får Tyresö kommun 42,2 miljoner i regeringens vårdbudget [sic!] för att stärka välfärden.”, står det i inlägget.Andra besparingar sker bland annat på polis, bistånd, psykiatri och näringspolitik. Dessutom väljer regeringen och C och L att behålla flygskatten, vilket ger ett tillskott på 785 miljoner kronor till statskassan. I M/KD-budgeten var flygskatten borttagen från 1 juli.

LÄS MER:
Tyresö förlorare när utjämningssystem görs om – M starkt kritiska
Ny krisprognos för kommunen: Minus 19 miljoner – efter bara två månader
Kommunens bokslut negativt – 21-årig överskottssvit brutenPublicerat 2019-04-11
Uppdaterat 2019-04-11

FOTO: Robert Skölin/FacebookNu ska brotävlingen avgöras

Beslutet om att bygga en bro över Nyforsviken har varit en mycket infekterad politisk strid men går alltjämt vidare planenligt. Just nu hålls en arkitekttävling där du som Tyresöbo kan vara med och rösta fram den finaste skapelsen. Priset till vinnaren? Minst 350.000 kronor.

Här är smockan på alla bilister i Tyresö

Morgon och eftermiddag ringlar sig köerna långa på Tyresös största trafikinfarkt – Tyresövägen. Det tredje körfält som är i full färd att byggas är det många som längtar efter. Men nu kommer ett chockartat besked från den nya politiska ledningen: Du som är bilförare väntar i onödan.

M, C och KD: Stålbad för god ekonomi och återställd skatt

Partierna i Tyresö vill skära i central administration för att stabilisera kommunens ekonomi. Somliga mer än andra. M, C och KD vill kapa kostnaderna så mycket att man också kan finansiera en återställning av skatten. – Det är en fråga om prioriteringar, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

16 besöker oss just nu