19 januari 2022

Covid-19 Statistik för Tyresö

Här publiceras oredigerad data direkt från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Vi har tyvärr inte möjlighet att besvara frågor kring denna data

Avlidna


86 personer

(Tyresö)

Av dessa bodde 33 personer på särskilt boende och 26 personer hade hemtjänst.

Senast uppdaterad: 17 januari 2022
Källa: Socialstyrelsen
Fel: Datan kunde inte hämtas. Statistiken omfattar hela Region Stockholm
Senast uppdaterad: 18 januari 2021
Vaccination mot covid-19

Vilka kommer att erbjudas vaccination först?
  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst
  • Du som arbetar nära personer som bor på särskilda boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten
  • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst
Sedan ska följande personer erbjudas vaccination
  • Du som är 70 år eller äldre
  • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans
  • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg
Källa: 1177.se
Fel: Datan kunde inte hämtas. Data uppdateras löpande. Not. detaljerad data före 15 januari saknas.

Fel: Datan kunde inte hämtas. Data uppdateras fredag med föregående veckas data.

Fel: Datan kunde inte hämtas. Data uppdateras fredag med föregående veckas data.

Fel: Datan kunde inte hämtas. Data omfattar hela Sverige

Fel: Datan kunde inte hämtas. Samtliga avlidna under åren 2018-2021

Covid-19 nyheter

Nya regionala Covid-19 rekommendationer för Stockholm

Nya regionala rekommendationer för att minska smittspridningen har beslutats och bland åtgärderna ingår fjärrundervisning för högstadie- och gymnasieskolor, en vädjan att alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken samt avstå från icke nödvändiga resor.

Tyresö i topp i antalet nya covid-19 fall i hela Region Stockholm

Vi i Tyresö har tidigare rapporterat att antalet covid-19 fall ökar kraftigt i Tyresö men sedan förra veckan (v. 49) ligger Tyresö kommun i topp i antalet nya smittade per 10 000 invånare i hela Region Stockholm.

Högstadiet på Kumla skola stänger på grund av Covid-19

Årskurserna 7-9 i Kumla skola i Trollbäcken stänger ner och kommer under 10 dagar fjärrundervisa elever efter att flera fall av Covid-19 smitta upptäckts bland skolan elever och personal.


Video