• image

  Fredrik Saweståhl (M) inviger Tyresö strandbad tillsammans med Dick Bengtson (M). visa bilder

 • image

  Nationaldagsfirande Tyresö Centrum visa bilder

 • image

  Tyresöfestivalen större än någonsin men också fler besökare än tidigare år visa bilder

 • image

  Kommunalråd Fredrik Saweståhl (M) inviger den nya stadsparken visa bilder

 • image

  Tyresö kommunfullmäktige antar ny kommunplan för 2015-2018 visa bilder

 • image

  Nationaldagsfirande Tyresö Centrum visa bilder

Nu ska även Telegrafberget bli naturreservat

Tyresö är redan i dag en av Sveriges mest naturskyddade kommuner. Men Alliansen gick till val på att utöka detta ytterligare. För några månader sedan blev Klövberget kommunens sjunde naturreservat, näst på tur står Telegrafberget som alltså blir det åttonde.

Alliansen startar arbete för att locka fler turister till Tyresö

Alliansen vill tillsammans med olika aktörer stärka turismen och besöksnäringen i Tyresö och tar nu initiativ till en kartläggning för hur detta ska möjliggöras. Förhoppningen är att sätta Tyresö på kartan som en attraktiv besökskommun och skapa fler arbetstillfällen.

Span efter havsöring i Tyresta

Söndagen den 8 november erbjuder Stockholms stad en gratis guidad visning av havsöring och stadens fiskefälla i Åvån i Tyresta nationalpark.

Tyresö sätter press på Stockholm

Tyresö kräver besked från Stockholm om framtiden för den mark i Skrubba som i fjol - helt utan förvarning - förvandlades till ett stort kalhygge med syfte att anlägga en stenkross. Detta efter att NCC nu i stället sagt sig vilja använda marken för mottagning av avfall, bland annat sådant som är miljöfarligt.

Tyresö är Sveriges 7:e mest naturskyddade kommun - och fler naturreservat är på gång

En tredjedel av Tyresös areal är skyddat som nationalpark respektive naturreservat. Här finns halva Tyresta nationalpark och större delen av Tyresta naturreservat. Totalt finns sex naturreservat. Det är sjunde mest i hela landet. Men kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) vill mer. - Beslut har tagits om ett sjunde - Klövberget. Vi ska även göra naturreservat av Telegrafberget och Barnsjön, säger han.

Alby kan snart klassas som riksintresse

Snart kan delar av Alby naturreservat komma att klassas som riksintresse och en ny åtgärdsplan med synpunkter från över 500 Tyresöbor antas. - Vi tar ett helhetsgrepp som kommer att göra Alby ännu attraktivare som besöksmål, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M).

SMOHF bäst i landet på avlopp

Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund är bäst i landet på att åtgärda enskilda avlopp. Detta enligt statistik från Havs- och Vattenmyndigheten. Nu går Aktionsgruppen Små avlopp till attack mot närmare hälften av Sveriges 290 kommuner som inte uppfyller rekommendationerna.

26 besöker oss just nu