3 december 2020

Ledare

Den som är satt i skuld är icke fri

När Göran Persson satte titeln på sin bok ”Den som är satt i skuld är icke fri” borde den gamle socialdemokratiske partiledaren även dragit slutsatsen att kontrollen över sin egen ekonomi också är en frihetsfråga. Den som har kontroll över sin ekonomi och kan skapa ett utrymme för att ta ansvar för sin livssituation är en människa som kan skapa sin egen frihet.

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?Mer information

Nu är budgeten för 2021 klubbad av kommunfullmäktige, tyvärr med ett fortsatt högt skattetryck på Tyresöborna

Vi Moderater är starkt kritiska till den skattehöjning som minoritetsstyret (S, L och MP) med stöd av V genomförde inför 2019. Beslutet togs innan andra alternativ prövats eller ens utretts. Det är inte ansvarsfullt. En genomlysning och analys borde vara ett krav innan man höjer skatten och låter Tyresöborna prioritera i sina plånböcker.

Fält (M): Gör inte kommunfullmäktige till Dramaten, Liberalerna!

Moderaternas Mats Fält är kritisk till Leif Lankes (L) uppträdande i kommunfullmäktige på det senaste sammanträdet och menar att Liberalerna inte kör med öppna kort mot väljarna.

Replik: ”Den usla investeringen bär Moderaternas signum”

Leif Lanke (L) svarar Mats Fält (M) efter att han kritiserat Lankes sätt att fördela ansvaret för Tyresö kommuns mindre lyckade investering i ett vindkraftverk samt beskyllt Liberalerna för att inte köra med öppna kort om gemensamt tagna planbeslut under alliansåren.


Video