Alliansen i Tyresö utvecklar förskolan

Anki Svensson (M) och Anna Steele (L), ordförande respektive vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skriver om hur Alliansen vill fortsätta utveckla förskolan i Tyresö.

Anki Svensson (M) | Anna Steele (L)
Ordförande respektive vice ordförande barn- och utbildningsnämnden

Alliansen i Tyresö har målet att våra barngrupper ska minska och personaltätheten öka. Detta är viktigt för att alla barn ska känna sig trygga och bli sedda. Skollagen säger att barn ska erbjudas en plats på förskolan inom fyra månader, Alliansen i Tyresö har sedan ett antal år tillbaka dock erbjudit barn plats inom tre månader.

Tyresö är en populär kommun och många barnfamiljer väljer att flytta hit, utbyggnaden av förskoleplatser har tyvärr inte skett i den takt som har behövts för att möta behoven. Förvaltningen arbetar nu intensivt med att få fram fler platser på kort och lång sikt.

Under våren öppnas fyra nya förskoleavdelningar i Tyresö, och drygt 70 barn som står i kö kommer få en plats, förhoppningen är att den akuta bristen på förskoleplatser därmed ska vara avhjälpt. Utöver de avdelningar som öppnar under våren planeras för fler paviljonger som kan stå klara till sommaren, var dessa kommer placeras är ännu under utredning. Samtidigt så pågår en långsiktig genomlysning av behovet av förskoleplatser i samtliga kommundelar för att långsiktigt kunna möta behoven.

Tyresö kommun har kunnig och engagerad personal i våra förskolor vilket ger en hög kvalitet. Alliansen har som mål att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Personalen ska få stöd, vidareutbildning, utrustning och ett nära ledarskap för att god pedagogik ska genomsyra verksamheterna.

Det stora flertalet föräldrar är mycket nöjda med förskolan både trygghets- och kunskapsmässigt. För Alliansen är det systematiska kvalitetsarbetet prioriterat med barnens bästa i fokus.Publicerat 2016-03-04
Uppdaterat 2016-03-09


Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Vi har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning och kränkningar

Under den senaste tiden har klimatet i Tyresös lokalpolitik upplevts tuffare. Inte minst på nätet. Insinuationer, kräkningar och ibland rent förtal har förekommit. Kommunalrådet Anki Svensson (M) efterlyser nu en bättre samtalston i sociala medier, från vuxensamhället i allmänhet och politiska företrädare i synnerhet.

LOU-upphandling inget angrepp mot kollektivavtal

Nej, den LOU-upphandling som planeras är inget angrepp mot det kollektivavtal som reglerar de anställda som verkar inom personlig assistans. Det skriver moderaten Peter Freij med anledning av om besparingar inom personlig assistans, något som diskuterats i flera medier den senaste tiden.

Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

10 besöker oss just nu