Alliansen tar ansvar för Trollbäcken

För Alliansen är det viktigt att Trollbäcken är en levande kommundel som står på egna ben oberoende av Bollmora. Vårt förslag är genomarbetat och bygger på omfattande utredningar.


Trollbäcken med Fornudden, ska varsamt utvecklas och möta upp kommuninvånarnas önskemål och behov. Det ska finnas bra skolor och förskolor med plats för alla barn och det ska vara möjligt för äldre att bo kvar i sin närmiljö. Nya bostäder kommer i två stråk – Vendelsövägen och Skogsängsvägen.

Vi föreslår en ny skola med modern pedagogik och bra arbets- och lärmiljö, tillsammans med en efterlängtad idrottshall. Ytan i norra änden av Fornuddsparken är idag bebyggd med Ängsgården, boulebanor och en parkering. Sofiebergsskolan ska vara kvar, och rustas med ett nytt kök. Ett nytt äldreboende i närheten av Fornuddsparken är kvalitetsmässigt det bästa alternativet och ger en fantastisk utemiljö för äldre som flyttar in.

Alliansen satsar rejält på att utveckla Fornuddsparken ända ned till vattnet och vidare,  samtidigt som vi lyfter fram de små bortglömda grönområdena som finns över över hela Trollbäcken. Alliansen står fast vid att Trollbäcken är och ska förbli en grön och lummig villastad.

Fredrik Saweståhl (M), Kommunstyrelsens ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Ulrica Riis-Pedersen (C), gruppledare
Leif Kennerberg (KD), gruppledarePublicerat 2016-02-19
Uppdaterat 2016-02-19


LOU-upphandling inget angrepp mot kollektivavtal

Nej, den LOU-upphandling som planeras är inget angrepp mot det kollektivavtal som reglerar de anställda som verkar inom personlig assistans. Det skriver moderaten Peter Freij med anledning av om besparingar inom personlig assistans, något som diskuterats i flera medier den senaste tiden.

Snöröjning med sunt förnuft i Tyresö

Tyresös kommunstyrelseordförande Fredrik Saweståhl (M) bemöter inläggen i debatten om snöröjningen som en genusfråga och reder ut hur det faktiskt fungerar i Tyresö.

Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

Alliansen i Tyresö utvecklar förskolan

Anki Svensson (M) och Anna Steele (L), ordförande respektive vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skriver om hur Alliansen vill fortsätta utveckla förskolan i Tyresö.

Du har så fel, Sven

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) skriver ett öppet brev till Sven Lionell efter att han framfört kritik och missvisande påståenden i socialdemokratiska Tyresö Nyheter om Uddby Gård och kommunens kulturverksamhet.

7 besöker oss just nu