Alliansen tar ansvar för Trollbäcken

För Alliansen är det viktigt att Trollbäcken är en levande kommundel som står på egna ben oberoende av Bollmora. Vårt förslag är genomarbetat och bygger på omfattande utredningar.


Trollbäcken med Fornudden, ska varsamt utvecklas och möta upp kommuninvånarnas önskemål och behov. Det ska finnas bra skolor och förskolor med plats för alla barn och det ska vara möjligt för äldre att bo kvar i sin närmiljö. Nya bostäder kommer i två stråk – Vendelsövägen och Skogsängsvägen.

Vi föreslår en ny skola med modern pedagogik och bra arbets- och lärmiljö, tillsammans med en efterlängtad idrottshall. Ytan i norra änden av Fornuddsparken är idag bebyggd med Ängsgården, boulebanor och en parkering. Sofiebergsskolan ska vara kvar, och rustas med ett nytt kök. Ett nytt äldreboende i närheten av Fornuddsparken är kvalitetsmässigt det bästa alternativet och ger en fantastisk utemiljö för äldre som flyttar in.

Alliansen satsar rejält på att utveckla Fornuddsparken ända ned till vattnet och vidare,  samtidigt som vi lyfter fram de små bortglömda grönområdena som finns över över hela Trollbäcken. Alliansen står fast vid att Trollbäcken är och ska förbli en grön och lummig villastad.

Fredrik Saweståhl (M), Kommunstyrelsens ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Ulrica Riis-Pedersen (C), gruppledare
Leif Kennerberg (KD), gruppledarePublicerat 2016-02-19
Uppdaterat 2016-02-19


Har vi en förskolefientlig regering?

Barn- och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) går till hård attack mot regeringens sätt att möta behovet av utbildade förskolelärare i Stockholmsregionen.

Dags att förnya och utveckla supermiljöbilspremien

Den miljöprofilerade MUF-ordföranden i Tyresö, Fredrik Bergkuist, ger Sveriges nya rödgröna regering svidande kritik för bristande engagemang i att utveckla och skapa förutsättningar för en grön fordonsflotta.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Hårdare politiskt klimat i Tyresö?

Dick Bengtson, Moderaternas gruppledare i Tyresö, riktar skarp kritik mot Miljöpartiet och Socialdemokraterna som (med inte bara dåliga utan fullständigt obefintliga "bevis", red.anm.) insinuerar att Moderaterna och SD skulle ha ett samarbete på gång. Bengtson menar att smutskastningen riskerar det tidigare goda klimatet inom lokalpolitiken i Tyresö. Han tycker att de rödgröna partierna nu ska fundera på hur de vill att det politiska samtalet ska föras.

9 besöker oss just nu