Ansvarslös skattesmäll som kan få oanade konsekvenser på sikt

Anki Svensson (M), tillträdande oppositionsråd, starkt kritisk till nästa års skattehöjning i Tyresö.

Anki Svensson (M)
Tillträdande oppositionsråd

I över två decennier har Tyresö kommun uppvisat ekonomiska överskott men på senare år har resultaten varit otillräckliga, bland annat för att säkerställa medel för framtida pensionsavgångar. Det beror i grunden på ett högt kostnadsläge för verksamheterna och måste mötas därefter; med effektiviseringar, prioriteringar och strikt budgetdisciplin. Låga intäkter som kräver skattehöjningar är varken förklaringen eller svaret.

Ändå är just detta hanteringen från S, L och MP – Tyresös nya vänsterstyre. Deras allra första beslut är en kraftig höjning av kommunalskatten, från 19,50 till 19,95 procent. Ingen ansträngning görs överhuvudtaget för att undvika ett högre skatteuttag. Lättsinnigt och ansvarslöst.

På sikt kan det även betyda att problemen snarare förvärras än avhjälps då det antas leda till en tydlig försvagning av hushållens ekonomi vilket får påverkan på kommunens konkurrens- och attraktionskraft. Den positiva utveckling av skattekraften som Tyresö haft under en längre tid, och som gjort att vi kunnat göra betydande investeringar i välfärden, riskerar effektivt att bromsas in. Något som i sin tur påskyndas av den lågkonjunktur som närmar sig.

Redan nästa år gör SKL bedömningen att skatteunderlaget kommer dämpas, samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar i takt med de demografiska utmaningarna. Det fordrar skarpa reformer och skatter som stimulerar jobb och tillväxt, inte det omvända.

LÄS MER: Klart: Kraftigt höjd skatt väntar Tyresöborna redan 2019

I Stockholms län är det bara Nykvarn, Sigtuna, Botkyrka och Södertälje som från 1 januari 2019 kommer att ha högre skattesats än Tyresö. För en vanlig familj med två inkomster innebär höjningen mer än 3.000 kronor extra i skatt per år. Skillnaden mot Nacka blir drygt 10.000 kronor och mot Stockholm, som samtidigt sänker skatten, över 15.000 kronor.

Totalt motsvarar höjningen ungefär 55 miljoner kronor i ökade skatteintäkter för kommunen. Vi kommer nogsamt granska hur varenda krona spenderas, för din och andra skattebetalares räkning.Publicerat 2018-12-12
Uppdaterat 2018-12-12

Debattartikeln publicerades först i Mitt i Tyresö (v.50)Har vi en förskolefientlig regering?

Barn- och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) går till hård attack mot regeringens sätt att möta behovet av utbildade förskolelärare i Stockholmsregionen.

Hur var det nu med marknadshyror, S?

Oppositionsrådet Anki Svensson (M) reagerar starkt på hur Socialdemokraterna tvärvänt i frågan om marknadshyror efter uppgörelsen med C och L.

Skolstart i en av Sveriges bästa skolkommuner

I ett öppet brev hälsar skolkommunalrådet Anki Svensson (M) Tyresös elever välkomna till ett nytt läsår. Svensson berättar vad det är som gör att Tyresö i dag är en av landets bästa skolkommuner, hur positionen i toppen ska behållas och vilka utmaningar som framtiden bär med sig.

Välfärd byggs på arbete, inte lån!

Anki Svensson (M), kommunalråd i Tyresö, går till attack mot regeringens politik för en hållbar välfärd. I stället för att stärka välfärden med morötter för fler jobb och fler arbetade timmar väljer de rödgröna att ta nya lån och höja skatterna.

18 besöker oss just nu