Ansvarslös skattesmäll som kan få oanade konsekvenser på sikt

Anki Svensson (M), tillträdande oppositionsråd, starkt kritisk till nästa års skattehöjning i Tyresö.

Anki Svensson (M)
Tillträdande oppositionsråd

I över två decennier har Tyresö kommun uppvisat ekonomiska överskott men på senare år har resultaten varit otillräckliga, bland annat för att säkerställa medel för framtida pensionsavgångar. Det beror i grunden på ett högt kostnadsläge för verksamheterna och måste mötas därefter; med effektiviseringar, prioriteringar och strikt budgetdisciplin. Låga intäkter som kräver skattehöjningar är varken förklaringen eller svaret.

Ändå är just detta hanteringen från S, L och MP – Tyresös nya vänsterstyre. Deras allra första beslut är en kraftig höjning av kommunalskatten, från 19,50 till 19,95 procent. Ingen ansträngning görs överhuvudtaget för att undvika ett högre skatteuttag. Lättsinnigt och ansvarslöst.

På sikt kan det även betyda att problemen snarare förvärras än avhjälps då det antas leda till en tydlig försvagning av hushållens ekonomi vilket får påverkan på kommunens konkurrens- och attraktionskraft. Den positiva utveckling av skattekraften som Tyresö haft under en längre tid, och som gjort att vi kunnat göra betydande investeringar i välfärden, riskerar effektivt att bromsas in. Något som i sin tur påskyndas av den lågkonjunktur som närmar sig.

Redan nästa år gör SKL bedömningen att skatteunderlaget kommer dämpas, samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar i takt med de demografiska utmaningarna. Det fordrar skarpa reformer och skatter som stimulerar jobb och tillväxt, inte det omvända.

LÄS MER: Klart: Kraftigt höjd skatt väntar Tyresöborna redan 2019

I Stockholms län är det bara Nykvarn, Sigtuna, Botkyrka och Södertälje som från 1 januari 2019 kommer att ha högre skattesats än Tyresö. För en vanlig familj med två inkomster innebär höjningen mer än 3.000 kronor extra i skatt per år. Skillnaden mot Nacka blir drygt 10.000 kronor och mot Stockholm, som samtidigt sänker skatten, över 15.000 kronor.

Totalt motsvarar höjningen ungefär 55 miljoner kronor i ökade skatteintäkter för kommunen. Vi kommer nogsamt granska hur varenda krona spenderas, för din och andra skattebetalares räkning.Publicerat 2018-12-12
Uppdaterat 2018-12-12

Debattartikeln publicerades först i Mitt i Tyresö (v.50)Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

Vems är natten, Morgan Johansson?

Kommunalrådet Anki Svensson och kriminalkommisarie Eva von Vogelsang, båda moderater, skriver om den ökande otryggheten i samhället och framför allt kvinnors utsatthet. Med anledning av detta ställer de också en direkt fråga till statsrådet Morgan Johansson (S).

Fantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

10 besöker oss just nu