Bespara våra barn, unga och äldre Socialdemokraternas flyttkaruseller

Peter Freij som är gruppledare och ledamot för Moderaterna i socialnämnden går till angrepp på Socialdemokraternas förslag om att behålla och rusta Björkbackens äldreboende. Freij pekar bland annat på att det skulle innebära en flyttkarusell med de boende, i stället för att som Alliansen nu beslutat, låta dem bo kvar medan ett nytt äldreboende byggs, även det i kommunal regi.

Peter Freij (M)
Gruppledare för Moderaterna i socialnämnden

I ett pressmeddelande från Socialdemokraterna påstår oppositionsrådet Anita Mattson att våra äldre i Tyresö säljs ut för att spara pengar. Detta är givetvis inte sant, utan enbart fria fantasier från Anita Mattsson och S.

Att socialförvaltningen i dagens läge köper platser i andra kommuner stämmer däremot. Efter kontakter med vår förvaltning kan jag konstatera att ca 50 procent av de platser som köps beror på just våra äldres önskemål om placering. Härutöver placerar kommunen också utanför kommunen då speciella behov inte kan tillfredsställas inom kommunen. En del placeringar beror också på lokal platsbrist.

Socialdemokraterna vill att alla Tyresöbor som har behov av äldreomsorg ska kunna erbjudas det i Tyresö. I ärlighetens namn vill ju S att detta också ska beslutas politiskt och att valfriheten för våra äldre ska vara en parentes i historien. Att man nationellt kämpar med näbbar och klor för att skaffa sig mer makt över människors vardag har väl knappast gått någon förbi?

Detta borde man vara tydlig med inför Tyresös medborgare.

Rekommenderad läsning: Nytt äldreboende ska drivas i kommunal regi

Björkbacken som, till skillnad från vad man säger INTE ägs av kommunen (ägs av Tyresö Bostäder), är utdömt och måste avvecklas. Vill man i stället som S behålla och rusta bör också lösningar fullt ut presenteras för att ge ett mått av trovärdighet i förslagen. Inte då bara mot den politiska majoriteten, utan även mot förvaltningens kompetens i denna fråga.

Det är också mycket olyckligt och faktiskt djupt oansvarigt att Anita Mattsson i sin okunskap politiserar förhållanden gällande individärenden.

Om S hade intresserat sig för att delta i besluten kring våra äldre i individutskottet hade detta kommit, om inte Anita Mattsson till del, så i vart fall till S ledamot i utskottet. Efter flera byten av ledamöter har man på sistone visat större intresse, men historiskt sett är närvaron och ansvarstagandet pinsamt lågt.

Moderaterna och Alliansen kommer alltid att sträva efter att våra äldre får den omsorg och vård man behöver även i de fall speciella krav ställs på insatsen såsom vi gör inom andra placeringar.

Socialdemokraterna verkar likaså helt sakna den inlevelseförmåga och pragmatik som krävs att fatta ett rationellt beslut i frågan. Den flyttkarusell man vill sätta igång kring våra barn, unga och gamla är inte vad en ansvarsfull opposition borde arbeta för. Vi minns hur man i stället för att bygga en ny modern skola i Fornudden ville bygga om befintlig skola och därmed låta barnen bussas runt till andra skolor i andra kommundelar under byggtiden. Nu upprepar man samma sak igen. Men med gamla och sköra människor. Det är inte att ha Tyresöbornas bästa för ögonen.

Den utbyggnad som är beslutad kommer att ge våra äldre som byggt upp det här landet en bra ålderdom i fräscha ändamålsenliga lokaler och innebära ett otroligt lyft i arbetsmiljö för vår fantastiska personal, det är både de och våra äldre värda.

Efter detta kommer Tyresö kunna stoltsera med en äldreomsorg vars standard få andra kommuner i landet kan konkurrera med. Det ser jag fram emot.Publicerat 2017-09-29
Uppdaterat 2017-09-29


Inga artiklar hittades
17 besöker oss just nu