25 januari 2021

Ledare

Den som är satt i skuld är icke fri

När Göran Persson satte titeln på sin bok ”Den som är satt i skuld är icke fri” borde den gamle socialdemokratiske partiledaren även dragit slutsatsen att kontrollen över sin egen ekonomi också är en frihetsfråga. Den som har kontroll över sin ekonomi och kan skapa ett utrymme för att ta ansvar för sin livssituation är en människa som kan skapa sin egen frihet.

Höghus i Amaryllisparken

Stödjer du en detaljplan som skulle medge byggandet av ett 6-våningshus i amaryllisparken?Mer information

Bevara Amaryllisparken - Lindalens sista grönområde

Vi pratar ofta om hur vi måste ta hand om vår miljö och natur, inte minst i dessa dagar då klimatkrisen är ett faktum. Regnskogar skövlas, översvämningar, naturkatastrofer och pandemi - att de aldrig lär sig där borta på andra sidan jordklotet tänker nog många, men faktum är att vi behöver inte blicka längre ut än utanför vår trädgård för att se exempel på en mindre, mer isolerad, klimatkris i vårt närområde inom en snar framtid.

Minoritetsstyret skadar framkomligheten för Tyresöborna

Att bilen som transportmedel ska tryckas undan till varje pris blir allt mer uppenbart i Tyresös trafikbild. Under den goda föresatsen att skapa mer plats för kollektivtrafik, cykel och fotgängare verkar det inte spela någon roll när det sker på stor bekostnad av framkomligheten för våra bilburna invånare.

Tobe förhandlar Europas nya invandringspolitik

Nu börjar arbetet med att få en ny europeisk invandringspolitik på plats. När ny lagstiftning ska antas utser Europaparlamentet en huvudförhandlare i frågan. Det är ett uppdrag jag nu ska ta mig an för lagstiftningen som ska ersätta Dublinförordningen – reglerna som ska utgöra ramarna för hela den europeiska migrationspolitiken. Hur den här typen av förhandlingar går till är helt annorlunda jämfört med svensk politik.


Video