Dags att förnya och utveckla supermiljöbilspremien

Den miljöprofilerade MUF-ordföranden i Tyresö, Fredrik Bergkuist, ger Sveriges nya rödgröna regering svidande kritik för bristande engagemang i att utveckla och skapa förutsättningar för en grön fordonsflotta.

Fredrik Bergkuist (M)
Ordförande för MUF Tyresö

Alliansen införde 2012 en supermiljöbilspremie för att stimulera försäljningen av bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning.

Syftet med supermiljöbilspremien var att den aldrig skulle täcka hela merkostnaden utan den skulle användas som en ren morot, en signal att nu är vi villiga att satsa på riktigt miljövänliga fordon. Detta var starten på en ny fas i en hållbar miljöpolitik som ger människor en möjlighet att faktisk kunna välja en säker ny el- eller elhybridbil utan en allt för stor merkostnad.

Nivån sattes så utmanande att endast elhybrider och elbilar klarade gränsen, trots att summan inte täckte hela merkostnaden såldes så många bilar att pengarna som avsattes tog slut. Sifforna talade sitt tydliga språk och det är tydligt att bilisterna i Sverige älskade premien, en premie som det nu är dags att utveckla.

Den rödgröna regeringen har valt att fortsätta på samma spår som Alliansen tidigare, detta är bra men visar ändå på ett bristande intresse och avsaknad av innovation. Dessutom är det en förlust för miljön att man inte valt att utveckla denna miljöbilspremie ytterligare. Den går nu in i sitt 3:e år och det är dags för förnyelse.

Vi behöver bara titta på vårt grannland Norge, som har stora subventioner, för att hitta nya idéer till hur en miljöbilspremie kan utvecklas vidare. I Norge toppar elbilar nyförsäljningen och siffror visar helt klart att det fungerar mycket bra.

Att Sverige inte toppar listan i försäljningen av rena laddhybrider och elbilar är en tråkig utveckling. Tyder detta på att svenskarnas miljöengagemang har minskat?  Nej, det är på tiden att vi utvecklar vår miljöbilspremie, det ska kosta att välja miljövidrigt och du ska premieras stort om du väljer miljövänligt.

Det är dags att vi kavlar upp armarna och börjar diskutera en seriös miljöbilspolitik som inte sätter hinder utan skapar en miljöbilspremie värd namnet. Utan bilen stannar Sverige, vi behöver bilen i vardagen, och det är vår skyldighet att skapa rätt förutsättningar att välja fordon med sådan liten miljöpåverkan som är möjligt.Publicerat 2015-04-21
Uppdaterat 2016-02-08

FOTO: Jenny Puronne/SlottstudionDet är dags att börja prata sopor!

Moderata Ungdomsförbundets ordförande i Tyresö vill skrota det kommunala monopolet för hushållssopor och efterfrågar fler alternativ för att enskilda medborgare lättare ska kunna göra miljömedvetna val.

Fantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Frihet att besluta

Under senare år har flera valfrihetsreformer gjorts i Tyresö. Detta för att var och en, även när orken tryter eller man inte klarar sig på egen hand, ska fortsätta vara en individ och kunna fatta egna beslut.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Som vanligt svartmålas Alliansen

Peter Freij (M) gör ett inlägg i debatten om planerna för välfärdsutbyggnad i Trollbäcken och delar med sig av sina reflektioner.

14 besöker oss just nu