Då: självutnämnd “garant” för Brevik skola Nu: det stora hotet

Anki Svensson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Tyresö, ställer sig frågande till hur S i Tyresö innan valet kunde säga sig vara en garant för Brevik skolas överlevnad när Ilmar Reepalu och partiledaren Stefan Löfven nu vill dra åt svångremmen för fristående verksamheter.

Anki Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Boende på Brevik i Tyresö fick i valrörelsen 2014 brev från Socialdemokraterna i Tyresö, underskrivet av oppositionsrådet Anita Mattsson med budskapet: ”Om du delar vår åsikt att det är viktigt att säkra att Brevik skola finns kvar och får rimliga ekonomiska förutsättningar – rösta då på Socialdemokraterna”.

Nu har Ilmar Reepalus utredning om vinsttak i välfärden presenterats och remissrundan är över. Sällan har man skådat en utredning som blivit sågad av så många. Bland annat av Konkurrensverket, Svenskt näringsliv, PWC och Friskolornas riksförbund, för att bara nämna några.

Brevik skola och förskola är en del av Pysslingen som var först i Sverige med att driva fristående förskolor och skolor och startade 1984. Pysslingen är idag en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag.

Med inga eller små överskott går det inte att bygga upp den buffert som varje företag måste ha för att klara tillfälliga nedgångar. Nio av tio fristående förskolor och skolor kommer hamna under 2 procent, i många fall ingen vinst alls – eftersom företagen har investerat så lite i materiella tillgångar och inte äger sina lokaler. En begränsning av vinsterna kommer att leda till konkurser och att kommunerna snabbt måste skapa plats för tiotusentals strandsatta förskolebarn och elever. I Tyresö kommer nära 3.000 barn och elever drabbas.

Stefan Löfven (S) tycker att friskolorna tjänar för mycket pengar och ska sätta stopp för detta. Men i brevet till väljarna på Brevik skriver Anita Mattsson (S) att ”Molnet på himlen är skolornas ekonomi. Ersättningen till skolorna, den s.k. skolpengen, är betydligt lägre än i resten av länet”.

I bästa fall är man inte överens, i sämsta var det bara en skenpolitisk manöver för att blidka väljarna. Oavsett vilket är osäkerheten nu mycket stor för tusentals Tyresöbarn och föräldrarna till dessa förtjänar en förklaring.Publicerat 2017-02-27
Uppdaterat 2017-08-26

Vad går först?


Vi har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning och kränkningar

Under den senaste tiden har klimatet i Tyresös lokalpolitik upplevts tuffare. Inte minst på nätet. Insinuationer, kräkningar och ibland rent förtal har förekommit. Kommunalrådet Anki Svensson (M) efterlyser nu en bättre samtalston i sociala medier, från vuxensamhället i allmänhet och politiska företrädare i synnerhet.

Vems är natten, Morgan Johansson?

Kommunalrådet Anki Svensson och kriminalkommisarie Eva von Vogelsang, båda moderater, skriver om den ökande otryggheten i samhället och framför allt kvinnors utsatthet. Med anledning av detta ställer de också en direkt fråga till statsrådet Morgan Johansson (S).

Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

7 besöker oss just nu