Det är dags att börja prata sopor!

Moderata Ungdomsförbundets ordförande i Tyresö vill skrota det kommunala monopolet för hushållssopor och efterfrågar fler alternativ för att enskilda medborgare lättare ska kunna göra miljömedvetna val.

Fredrik Bergkuist
Ordförande i MUF-Tyresö

I Sverige har miljöfrågan fått en allt viktigare roll i vardagen och det viktigaste är att vi alla gör vad vi kan för att få ett hållbarare samhälle och en bättre miljö.

Hushållsopor är troligen det avfall som vi alla kommer i kontakt med dagligen och handen på hjärtat, visst kan vi alla bli bättre på att sortera. Men hur mycket kan du egentligen som individ verkligen påverka ditt avfall? Vi slår oss gärna på bröstet och säger vi är duktiga på att tänka miljö genom att källsortera, panta, cykla, springa, gå, åka kollektivt, undvika onödig bilkörning etc; till fritidsaktivitet, skola eller jobb. Men vad hände med hushållsoporna?  Vad händer när du som fastighetsägare vill slå ett slag för miljön och utöka ditt kärl för matavfall? Har du möjlighet att välja det som hjälper just dig, för att på bästa sätt hjälpa miljön, genom att kunna välja den avfallsentreprenörer som fungerar bäst?

Tyvärr är detta idag omöjligt för vi har en föråldrad lag, mera känd som det kommunala avfallsansvaret eller det kommunala hushållssopsmonopolet. Ett monopol som tvingar dig att använda det bolag som kommunen upphandlat. Detta system både avskräcker och motverkar grönt entreprenörskap då tjänsten upphandlas på kommunal nivå där du inte kan välja bästa sätt för dig att hjälpa miljön. Det finns även exempel där en avfallsentreprenör misskött sitt uppdrag där det är svårt, om inte omöjligt, att åtgärda då kommunen är avtalspart. Bakgrunden till det kommunala hushållsopsmonopolet var att hindra nedskräpningen i kommunen och tillgodose ett ökande avfallsbehovet mot avfallstaxa. Men tiderna förändras och vi är i dag mycket mer avfallsmedvetna, sopor intresserar och skapar debatt, något som även borde göra att kommunerna anpassar sin upphandling.

Genom att flytta valet från kommunen till enskilda fastighetsägaren kan du själv välja avfallsentreprenör som hämtar, på samma sätt som många företag har i dag. Som jag förstår det är det inte lagen i första hand som behöver ändras utan hur kommuner väljer entreprenörer. Grovsoporna hämtas i dag oftast av flera olika entreprenörer vilket skapar en öppen marknad och hushållsoporna skulle gynnas av samma system. Det enda som krävs är egentligen att en kommun ska upphandla flera olika avfallsentreprenörer och därefter låta fastighetsägaren välja någon.

Tyresö kommun har sedan ett par år tillbaka börjat med att hämta matavfall, en väldigt positiv utveckling enligt min mening. Men om hämtningen varit i fri konkurrens så hade detta genomförts ännu tidigare och sannolikt även varit mer utbredd.

Genom valfrihet skapas sund konkurrens som sätter press på avfallsentreprenören men framförallt hjälper dig som miljömedveten att göra bättre. Med ditt val premieras de bolag som kommer med innovativa idéer inom grönt företagande samtidigt som det fortsatt finns en kommunal kontroll.

Jag tror på ett grönare samhälle där vi bygger hållbart och långsiktigt. I dag 2015 har vi nått så pass långt att individen själv är mogen att ta sitt eget ansvar över sitt avfall. Det kommunala monopolet att bara välja ett bolag har gjort sitt, det är dags för nytänkande.Publicerat 2015-01-23
Uppdaterat 2016-02-08

FOTO: JENNY PURONNE/SLOTTSTUDIONDags att förnya och utveckla supermiljöbilspremien

Den miljöprofilerade MUF-ordföranden i Tyresö, Fredrik Bergkuist, ger Sveriges nya rödgröna regering svidande kritik för bristande engagemang i att utveckla och skapa förutsättningar för en grön fordonsflotta.

Snöröjning med sunt förnuft i Tyresö

Tyresös kommunstyrelseordförande Fredrik Saweståhl (M) bemöter inläggen i debatten om snöröjningen som en genusfråga och reder ut hur det faktiskt fungerar i Tyresö.

Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

Har vi en förskolefientlig regering?

Barn- och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) går till hård attack mot regeringens sätt att möta behovet av utbildade förskolelärare i Stockholmsregionen.

Du har så fel, Sven

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) skriver ett öppet brev till Sven Lionell efter att han framfört kritik och missvisande påståenden i socialdemokratiska Tyresö Nyheter om Uddby Gård och kommunens kulturverksamhet.

9 besöker oss just nu