Det är dags att börja prata sopor!

Moderata Ungdomsförbundets ordförande i Tyresö vill skrota det kommunala monopolet för hushållssopor och efterfrågar fler alternativ för att enskilda medborgare lättare ska kunna göra miljömedvetna val.

Fredrik Bergkuist
Ordförande i MUF-Tyresö

I Sverige har miljöfrågan fått en allt viktigare roll i vardagen och det viktigaste är att vi alla gör vad vi kan för att få ett hållbarare samhälle och en bättre miljö.

Hushållsopor är troligen det avfall som vi alla kommer i kontakt med dagligen och handen på hjärtat, visst kan vi alla bli bättre på att sortera. Men hur mycket kan du egentligen som individ verkligen påverka ditt avfall? Vi slår oss gärna på bröstet och säger vi är duktiga på att tänka miljö genom att källsortera, panta, cykla, springa, gå, åka kollektivt, undvika onödig bilkörning etc; till fritidsaktivitet, skola eller jobb. Men vad hände med hushållsoporna?  Vad händer när du som fastighetsägare vill slå ett slag för miljön och utöka ditt kärl för matavfall? Har du möjlighet att välja det som hjälper just dig, för att på bästa sätt hjälpa miljön, genom att kunna välja den avfallsentreprenörer som fungerar bäst?

Tyvärr är detta idag omöjligt för vi har en föråldrad lag, mera känd som det kommunala avfallsansvaret eller det kommunala hushållssopsmonopolet. Ett monopol som tvingar dig att använda det bolag som kommunen upphandlat. Detta system både avskräcker och motverkar grönt entreprenörskap då tjänsten upphandlas på kommunal nivå där du inte kan välja bästa sätt för dig att hjälpa miljön. Det finns även exempel där en avfallsentreprenör misskött sitt uppdrag där det är svårt, om inte omöjligt, att åtgärda då kommunen är avtalspart. Bakgrunden till det kommunala hushållsopsmonopolet var att hindra nedskräpningen i kommunen och tillgodose ett ökande avfallsbehovet mot avfallstaxa. Men tiderna förändras och vi är i dag mycket mer avfallsmedvetna, sopor intresserar och skapar debatt, något som även borde göra att kommunerna anpassar sin upphandling.

Genom att flytta valet från kommunen till enskilda fastighetsägaren kan du själv välja avfallsentreprenör som hämtar, på samma sätt som många företag har i dag. Som jag förstår det är det inte lagen i första hand som behöver ändras utan hur kommuner väljer entreprenörer. Grovsoporna hämtas i dag oftast av flera olika entreprenörer vilket skapar en öppen marknad och hushållsoporna skulle gynnas av samma system. Det enda som krävs är egentligen att en kommun ska upphandla flera olika avfallsentreprenörer och därefter låta fastighetsägaren välja någon.

Tyresö kommun har sedan ett par år tillbaka börjat med att hämta matavfall, en väldigt positiv utveckling enligt min mening. Men om hämtningen varit i fri konkurrens så hade detta genomförts ännu tidigare och sannolikt även varit mer utbredd.

Genom valfrihet skapas sund konkurrens som sätter press på avfallsentreprenören men framförallt hjälper dig som miljömedveten att göra bättre. Med ditt val premieras de bolag som kommer med innovativa idéer inom grönt företagande samtidigt som det fortsatt finns en kommunal kontroll.

Jag tror på ett grönare samhälle där vi bygger hållbart och långsiktigt. I dag 2015 har vi nått så pass långt att individen själv är mogen att ta sitt eget ansvar över sitt avfall. Det kommunala monopolet att bara välja ett bolag har gjort sitt, det är dags för nytänkande.Publicerat 2015-01-23
Uppdaterat 2016-02-08

FOTO: JENNY PURONNE/SLOTTSTUDIONDags att förnya och utveckla supermiljöbilspremien

Den miljöprofilerade MUF-ordföranden i Tyresö, Fredrik Bergkuist, ger Sveriges nya rödgröna regering svidande kritik för bristande engagemang i att utveckla och skapa förutsättningar för en grön fordonsflotta.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Fantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Tobé (M): Trygghetskrisen kräver en historisk satsning

Tomas Tobé, Tyresöbo och Moderaternas talesperson i rättsfrågor, skriver att Sverige befinner sig i en trygghetskris och att Moderaterna nu vill göra den största budgetsatsningen för ökad trygghet sedan 1990-talet. Bland annat vill man att det ska finnas 5.000 fler poliser år 2025.

9 besöker oss just nu