Du har så fel, Sven

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) skriver ett öppet brev till Sven Lionell efter att han framfört kritik och missvisande påståenden i socialdemokratiska Tyresö Nyheter om Uddby Gård och kommunens kulturverksamhet.

Dick Bengtson
Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Tyresö

Hej Sven.

I det senaste numret av den socialdemokratiska tidningen Tyresö Nyheter, skriver du en artikel som handlar om Uddby Gård. Där uttrycker du din oro för vad som kommer att hända med gården. Jag tycker också det är synd att familjen Magnusson valt att inte förlänga sitt arrende, men jag väljer att se utmaningen som en möjlighet.

Jag har därför tillsatt en arbetsgrupp som tittar på olika alternativ för en positiv utveckling och jag är övertygad om att Uddby Gård kommer att fortsätta vara en viktig del i Albyområdet, inte minst för kulturintresserade besökare.

Tyvärr noterar jag att du i din artikel gör några uttalanden som jag inte kan låta vara oemotsagda. Du skriver ”Minskade bidrag…” och på ett annat ställe ”Nu minskar bidragen till kulturföreningarna drastiskt”.

Vad har du för belägg för dessa påståenden?

Inga alls vill jag påstå, för att det är helt enkelt inte sant!

Vi har inte minskat några kulturbidrag! Däremot så prövar nämnden alltid de ansökningar som kommer in mot ett antal kriterier. Vår uppgift är att bidra till ett så brett kulturutbud som möjligt för Tyresöborna, med barn och ungdom som en prioriterad grupp.

Det kan naturligtvis betyda att en förening inte får samma storlek på bidrag för olika projekt. Exempelvis prioriteras evenemang som Tyresöspelet högre än en ”vanlig” teaterföreställning, eftersom det anknyter till vår kommuns historia.

Men att påstå att kulturbidragen generellt minskar är rena tramset och gör mig både ledsen och arg!

Att sedan raljera med att kostnaden för Kultur- & Idrottsgalan skulle göra mer nytta som bidrag till föreningslivet, visar även där att du inte vet vad du talar om. Den ringa kostnaden, som inte finansieras av biljettintäkter eller sponsorer, är väl investerade pengar för att visa kommunens uppskattning för alla hårt, och i de flesta fallen, ideellt arbetande Tyresöborna inom kultur- och idrottsföreningarna.

Jag tycker fortfarande att du var väl värd ditt pris som ”Årets manliga kulturpersonlighet” vid galan 2011, men det betyder inte att kan komma undan med vilka påståenden som helst.Publicerat 2015-03-30
Uppdaterat 2016-02-08


Om behovet av ännu en vårdcentral i Tyresö

Dick Bengtson (M) som även är engagerad på landstingsnivå berättar om situationen i primärvården för Tyresö och hur han och många Tyresöpolitiker gör sitt yttersta för att en ny husläkarmottagning ska etableras och kapaciteten höjas.

LOU-upphandling inget angrepp mot kollektivavtal

Nej, den LOU-upphandling som planeras är inget angrepp mot det kollektivavtal som reglerar de anställda som verkar inom personlig assistans. Det skriver moderaten Peter Freij med anledning av om besparingar inom personlig assistans, något som diskuterats i flera medier den senaste tiden.

Snöröjning med sunt förnuft i Tyresö

Tyresös kommunstyrelseordförande Fredrik Saweståhl (M) bemöter inläggen i debatten om snöröjningen som en genusfråga och reder ut hur det faktiskt fungerar i Tyresö.

Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

10 besöker oss just nu