En moraliskt rätt och klok ekonomisk politik

Anki Svensson (M) kritiserar Tyresös nya politiska styre för att inte hantera skattemedlen omsorgsfullt.

Anki Svensson (M)
Tillträdande oppositionsråd

I somras antog kommunfullmäktige en alliansbudget för 2019. Den innehöll tydliga prioriteringar av skola och förskola men var i övrigt stram, nödvändigt för att stärka ekonomin. Skattesatsen lämnades oförändrad för elfte året.

Utrymmet för satsningar uppgick trots detta till 76 miljoner kronor. Utöver kompensation för ökat antal elever fick förskola, grundskola och gymnasieverksamhet en uppräkning med två procent. Grundskolan fick också ett extra anslag för barn i behov av särskilt stöd med två miljoner kronor.

Under torsdagskvällen hölls årets sista sammanträde. I fokus var den reviderade budgeten. Eftersom det nya styret S, L och MP valde att forcera fram en skattehöjning i november med stöd av V skulle nu pengarna fördelas. I stort sett hela intäktsökningen – 55 miljoner kronor – lades ut till verksamheterna. Några ansatser att minska kostnadsmassan gjordes överhuvudtaget inte.

Moderaterna tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna hade ett alternativ. Genom prioriteringar kunde grundskolan och äldreomsorgen, utöver tidigare satsningar, tillföras ytterligare resurser för att säkerhetsställa fortsatt god kvalitet samt få bättre förutsättningar att klara en ekonomi i balans. Samtidigt underströks vikten av att hålla hårt i varje skattekrona och inte bara fortsätta, utan också intensifiera, det effektiviseringsarbete som påbörjats.

Pengarna från skattehöjningen lämnades i en särskild buffert för att snarast möjligt återställa skattesatsen, som för övrigt borde sänkas på sikt. För oss är det nämligen självklart att Tyresös skattebetalare inte ska betala mer för samma service än dem som bor i andra jämförbara kommuner. Det undergräver samhällskontraktet och gör det mindre lönsamt att arbeta. En mycket dålig kombination som riskerar både kommunens ekonomi, välfärd och attraktionskraft.

Efter den här skattehöjningen kommer det skilja 10.000 kronor i årliga skatteutgifter för en familj i Tyresö mot en i Nacka. Helt orimligt.Publicerat 2018-12-19
Uppdaterat 2018-12-19

Upplever du att politikerna ger dig valuta för dina skattekronor?
FOTO: Jenny PuronneInga artiklar hittades
10 besöker oss just nu