Ett tryggare Tyresö

Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) skriver att otryggheten och utsattheten för tjejer och unga kvinnor ökat dramatiskt på senare år i det svenska samhället. Moderatduon vill bland annat ha krafttag för fler uppklarade sexualbrott, strängare straff, bättre stöd till brottsoffer och helt ta bort preskriptionstiderna vad gäller sexualbrott mot barn.

Tomas Tobé | Anki Svensson
Rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot från Tyresö | Kommunalråd i Tyresö

Utsattheten för sexualbrott har under de senaste åren fördubblats. Särskilt hög är utsattheten bland kvinnor i åldern 16-24 år där mer än var tionde ung kvinna uppger att de någon gång utsatts för ett sexualbrott. Antalet anmälda våldtäkter är i dag dubbelt så många som för tio år sedan.

Det rör sig inte endast om en skrämmande samhällsutveckling. Den ökade utsattheten för även med sig konsekvenser för den enskilda individen. Det har gått så långt att var tredje kvinna känner sig så pass otrygg att hon väljer att avstå från att gå ut på kvällen. Trots att så många sexualbrott anmäls är andelen brott som klaras upp lägre än någonsin. Lagföring sker sällan och när det väl sker är straffen alldeles för milda.

Nu är det hög tid för förändring. Sexualbrott måste prioriteras högre av Polisen. Fler gärningsmän som gjort sig skyldiga till våldtäkt och andra former av sexualbrott ska lagföras – och dömas till strängare straff. 

För det första måste brottsutredningarna bli bättre och fler sexualbrott bör klaras upp. Vi vill därför att särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner. För att ytterligare stärka utredningarna bör en åklagare alltid vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden.

För det andra måste straffen skärpas. Det är inte rimligt att straffet för våldtäkt är detsamma som för 50 år sedan. Regeringen har lagt fram förslag om att skärpa straffen för bland annat grov våldtäkt. Det innebär dock att man missar att skärpa straffen för åtta av tio våldtäktsdomar. Moderaterna föreslår att våldtäkt av normalgraden ska leda till ett fängelsestraff om minst tre år, istället för dagens två år. Vidare bör straffmaximum höjas till sju år.

Det finns också anledning att se strängare på vissa former av sexuella ofredanden som inte når upp till vad som utgör en våldtäkt. Därför bör en ny rubricering med en högre straffskala införas för sexuellt ofredande.

Rättsväsendet bör i högre mån än i dag präglas av ett tydligt brottsofferperspektiv. Brottsoffret ska få det stöd och den hjälp som behövs. Moderaterna vill även fördubbla beloppet på det skadestånd som utgår till brottsoffer. I dag får en person som utsätts för en våldtäkt som utgångspunkt 100 000 kronor i så kallad kränkningsersättning. Vi vill att beloppet ska höjas avsevärt. Detsamma gäller kränkningsersättningar som utgår för övriga sexualbrott.

I många fall kan det ta flera år innan brottsoffret väljer att träda fram och anmäla det brott hon utsatts för. Moderaterna vill därför ta bort preskriptionstiderna vad gäller sexualbrott mot barn helt och hållet. Även preskriptionstiderna för sexualbrott mot vuxna bör förlängas.

Nu behövs det fler konkreta åtgärder för att förbättra brottsutredningarna och för att fler gärningsmän ska lagföras. Samhället måste skicka en tydlig signal om hur allvarligt vi ser på sexualbrott genom att skärpa straffen för förövarna och höja skadestånden till brottsoffren. Moderaterna står upp för tryggheten såväl i hela Sverige som i Tyresö.Publicerat 2018-05-01
Uppdaterat 2018-05-01

Anser du också att straffen för sexualbrott bör skärpas?


Har vi en förskolefientlig regering?

Barn- och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) går till hård attack mot regeringens sätt att möta behovet av utbildade förskolelärare i Stockholmsregionen.

Hur var det nu med marknadshyror, S?

Oppositionsrådet Anki Svensson (M) reagerar starkt på hur Socialdemokraterna tvärvänt i frågan om marknadshyror efter uppgörelsen med C och L.

Skolstart i en av Sveriges bästa skolkommuner

I ett öppet brev hälsar skolkommunalrådet Anki Svensson (M) Tyresös elever välkomna till ett nytt läsår. Svensson berättar vad det är som gör att Tyresö i dag är en av landets bästa skolkommuner, hur positionen i toppen ska behållas och vilka utmaningar som framtiden bär med sig.

Välfärd byggs på arbete, inte lån!

Anki Svensson (M), kommunalråd i Tyresö, går till attack mot regeringens politik för en hållbar välfärd. I stället för att stärka välfärden med morötter för fler jobb och fler arbetade timmar väljer de rödgröna att ta nya lån och höja skatterna.

9 besöker oss just nu