Ett tryggare Tyresö

Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) skriver att otryggheten och utsattheten för tjejer och unga kvinnor ökat dramatiskt på senare år i det svenska samhället. Moderatduon vill bland annat ha krafttag för fler uppklarade sexualbrott, strängare straff, bättre stöd till brottsoffer och helt ta bort preskriptionstiderna vad gäller sexualbrott mot barn.

Tomas Tobé | Anki Svensson
Rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot från Tyresö | Kommunalråd i Tyresö

Utsattheten för sexualbrott har under de senaste åren fördubblats. Särskilt hög är utsattheten bland kvinnor i åldern 16-24 år där mer än var tionde ung kvinna uppger att de någon gång utsatts för ett sexualbrott. Antalet anmälda våldtäkter är i dag dubbelt så många som för tio år sedan.

Det rör sig inte endast om en skrämmande samhällsutveckling. Den ökade utsattheten för även med sig konsekvenser för den enskilda individen. Det har gått så långt att var tredje kvinna känner sig så pass otrygg att hon väljer att avstå från att gå ut på kvällen. Trots att så många sexualbrott anmäls är andelen brott som klaras upp lägre än någonsin. Lagföring sker sällan och när det väl sker är straffen alldeles för milda.

Nu är det hög tid för förändring. Sexualbrott måste prioriteras högre av Polisen. Fler gärningsmän som gjort sig skyldiga till våldtäkt och andra former av sexualbrott ska lagföras – och dömas till strängare straff. 

För det första måste brottsutredningarna bli bättre och fler sexualbrott bör klaras upp. Vi vill därför att särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner. För att ytterligare stärka utredningarna bör en åklagare alltid vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden.

För det andra måste straffen skärpas. Det är inte rimligt att straffet för våldtäkt är detsamma som för 50 år sedan. Regeringen har lagt fram förslag om att skärpa straffen för bland annat grov våldtäkt. Det innebär dock att man missar att skärpa straffen för åtta av tio våldtäktsdomar. Moderaterna föreslår att våldtäkt av normalgraden ska leda till ett fängelsestraff om minst tre år, istället för dagens två år. Vidare bör straffmaximum höjas till sju år.

Det finns också anledning att se strängare på vissa former av sexuella ofredanden som inte når upp till vad som utgör en våldtäkt. Därför bör en ny rubricering med en högre straffskala införas för sexuellt ofredande.

Rättsväsendet bör i högre mån än i dag präglas av ett tydligt brottsofferperspektiv. Brottsoffret ska få det stöd och den hjälp som behövs. Moderaterna vill även fördubbla beloppet på det skadestånd som utgår till brottsoffer. I dag får en person som utsätts för en våldtäkt som utgångspunkt 100 000 kronor i så kallad kränkningsersättning. Vi vill att beloppet ska höjas avsevärt. Detsamma gäller kränkningsersättningar som utgår för övriga sexualbrott.

I många fall kan det ta flera år innan brottsoffret väljer att träda fram och anmäla det brott hon utsatts för. Moderaterna vill därför ta bort preskriptionstiderna vad gäller sexualbrott mot barn helt och hållet. Även preskriptionstiderna för sexualbrott mot vuxna bör förlängas.

Nu behövs det fler konkreta åtgärder för att förbättra brottsutredningarna och för att fler gärningsmän ska lagföras. Samhället måste skicka en tydlig signal om hur allvarligt vi ser på sexualbrott genom att skärpa straffen för förövarna och höja skadestånden till brottsoffren. Moderaterna står upp för tryggheten såväl i hela Sverige som i Tyresö.Publicerat 2018-05-01
Uppdaterat 2018-05-01

Anser du också att straffen för sexualbrott bör skärpas?


Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Vi har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning och kränkningar

Under den senaste tiden har klimatet i Tyresös lokalpolitik upplevts tuffare. Inte minst på nätet. Insinuationer, kräkningar och ibland rent förtal har förekommit. Kommunalrådet Anki Svensson (M) efterlyser nu en bättre samtalston i sociala medier, från vuxensamhället i allmänhet och politiska företrädare i synnerhet.

Då: självutnämnd “garant” för Brevik skola Nu: det stora hotet

Anki Svensson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Tyresö, ställer sig frågande till hur S i Tyresö innan valet kunde säga sig vara en garant för Brevik skolas överlevnad när Ilmar Reepalu och partiledaren Stefan Löfven nu vill dra åt svångremmen för fristående verksamheter.

Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

17 besöker oss just nu