Fantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Anki Svensson (M)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Torsdagen den 11 juni var det skolavslutning i Tyresös skolor och 466 elever lämnade våra kommunala grundskolor för att ta nästa kliv, klivet till gymnasieskolan. Sedan några år tillbaka arbetar Tyresös grundskolor med en skola för var och en, vår pedagogiska vision. En skola för var och en är en skola där alla elever blir sedda, får rätt stöd i rätt tid, når sina kunskapsmål, känner trygghet och samhörighet. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer, det viktiga är vart du är på väg!

Tyresös elever har och har haft en positiv resultatutveckling, och den positiva utvecklingsspiralen fortsätter. Det gångna skolåret ökade såväl meritvärdet som gymnasiebehörigheten avsevärt. Andelen behöriga är nu hela 92,7%, vilket kan jämföras med fjolårets 87,5, en siffra som även det var mycket bra.

Inget av detta hade varit möjligt utan våra engagerade lärare och övrig skolpersonal. Givetvis inte heller utan den enorma kunskapstörst och vilja till lärande som alla elever visat.Publicerat 2015-06-18
Uppdaterat 2016-02-08

FOTO JENNY PURONNE/SLOTTSTUDIONStefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

Har vi en förskolefientlig regering?

Barn- och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) går till hård attack mot regeringens sätt att möta behovet av utbildade förskolelärare i Stockholmsregionen.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Du har så fel, Sven

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) skriver ett öppet brev till Sven Lionell efter att han framfört kritik och missvisande påståenden i socialdemokratiska Tyresö Nyheter om Uddby Gård och kommunens kulturverksamhet.

7 besöker oss just nu