Hur var det nu med marknadshyror, S?

Oppositionsrådet Anki Svensson (M) reagerar starkt på hur Socialdemokraterna tvärvänt i frågan om marknadshyror efter uppgörelsen med C och L.

Anki Svensson (M)
Oppositionsråd

I valrörelsen gick Socialdemokraterna i Tyresö tillsammans med Hyresgästföreningen hårt ut med att det skulle finnas ett förslag från Moderaterna om att införa marknadshyror. Enligt deras egna bedömningar skulle detta innebära 40 procent högre hyror för Tyresöborna och i en hyresdebatt konstaterade Mathias Tegnér, riksdagsledamot för S att ”marknadshyror är ett skitförslag. Tonläget var högt uppskruvat.

Socialdemokraterna gick till och med så långt att de lämnade in en motion om att kommunstyrelsen skulle genomföra en analys av konsekvenserna som uppstår av ett eventuellt införande av marknadshyror.

Det uppenbara problemet? Det fanns inget sådant förslag och att påstå det var att lura väljarna.

Nu har i stället S, MP, C och L godkänt en överenskommelse där en punkt rör just marknadshyror: ”Fri hyressättning vid nyproduktion införs, samtidigt ska förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras”.

Frågan till Socialdemokraterna i Tyresö: Står ni bakom den politiska överenskommelsen eller var det bara tom retorik för att smutskasta och ta makten?

Från redaktionen: Även Anita Mattsson (S), nytillträdd kso, sa nej till marknadshyror innan valet. Videolänk.Publicerat 2019-01-14
Uppdaterat 2019-01-14

FOTO: Jenny Puronne/FacebookVi har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning och kränkningar

Under den senaste tiden har klimatet i Tyresös lokalpolitik upplevts tuffare. Inte minst på nätet. Insinuationer, kräkningar och ibland rent förtal har förekommit. Kommunalrådet Anki Svensson (M) efterlyser nu en bättre samtalston i sociala medier, från vuxensamhället i allmänhet och politiska företrädare i synnerhet.

Då: självutnämnd “garant” för Brevik skola Nu: det stora hotet

Anki Svensson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Tyresö, ställer sig frågande till hur S i Tyresö innan valet kunde säga sig vara en garant för Brevik skolas överlevnad när Ilmar Reepalu och partiledaren Stefan Löfven nu vill dra åt svångremmen för fristående verksamheter.

Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

Vems är natten, Morgan Johansson?

Kommunalrådet Anki Svensson och kriminalkommisarie Eva von Vogelsang, båda moderater, skriver om den ökande otryggheten i samhället och framför allt kvinnors utsatthet. Med anledning av detta ställer de också en direkt fråga till statsrådet Morgan Johansson (S).

9 besöker oss just nu