Kameror skulle öka tryggheten i Tyresö

Moderaterna fortsätter förespråka kameror på otrygga och utsatta platser i Tyresö. Här i ett debattinlägg signerat oppositionsrådet Anki Svensson.

Anki Svensson (M)
Oppositionsråd

Tyresö är tryggare än många andra kommuner i Stockholmsområdet men även här finns oroande signaler om ökad brottslighet och upplevd otrygghet. Något vi måste ta på största allvar.

Under hösten 2018 genomfördes en lokal trygghetsenkät av polisen och kommunens brottsförebyggande strateg. Totalt svarade 730 personer. Av dessa menade hela 77 procent, alltså nästan åtta av tio, att det finns otrygga områden i Tyresö. Största skälet ansågs vara ungdomsgäng som driver runt, kriminalitet och narkotikaförsäljning.

Moderaterna vill att kommunen fortsätter utveckla sin samverkan med polis och räddningstjänst för att förebygga brott och aktivt bekämpa otryggheten. Men också tillsammans med andra goda krafter i civilsamhället.

Det handlar om allt ifrån att stötta och stärka grannsamverkan och nattvandrare för att hålla fler ögon och öron öppna och kunna öka vuxennärvaron under de mörka timmarna på dygnet, till att med hjälp av engagerade föreningar och företagare fånga upp dem som riskerar hamnar snett. Eller som redan gjort det.

En ökad polisnärvaro kommer även fortsättningsvis vara prioriterat och vi ger heller inte upp kravet om att få tillbaka polisstationen. Det har Tyresöborna och en kommun av Tyresös storlek rätt till. Samtidigt är siffran på poliser i tjänst den lägsta sedan 2010 och någon ökning i närtid är inte att räkna med. Åtminstone inte som kommer Tyresö till del, eller i tillräcklig utsträckning.

Därför måste vi göra ytterligare insatser på egen hand. En sådan är att pröva trygghetskameror på centrala platser, där otryggheten och utsattheten är som mest utbredd. Exempelvis busstorget i Tyresö centrum, Granängstorget, Alléplan, Krusboda Torg och Strandtorget.

LÄS MER: Stort stöd för trygghetskameror i Tyresö

Forskning visar att kameraövervakning har effekt, dels som förebyggande åtgärd men också för polisen att samla bevisning och klara upp fler brott.

Att kameraövervakning kan innebära inskränkningar i den privata integriteten är vi väl medvetna om och givetvis ska en nogsam avvägning göras i varje enskilt fall. Men frågan är vems integritet samhället ska skydda: brottslingens eller brottsoffret?

För de allra flesta väger sannolikt obehaget att bli övervakad lätt mot den mycket större kränkning det innebär att utsättas för brott.

Det är i alla fall vår övertygelse.Publicerat 2019-02-20
Uppdaterat 2019-02-20

FOTO: Jenny PuronneFantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Alliansen i Tyresö utvecklar förskolan

Anki Svensson (M) och Anna Steele (L), ordförande respektive vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skriver om hur Alliansen vill fortsätta utveckla förskolan i Tyresö.

Ett tryggare Tyresö

Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) skriver att otryggheten och utsattheten för tjejer och unga kvinnor ökat dramatiskt på senare år i det svenska samhället. Moderatduon vill bland annat ha krafttag för fler uppklarade sexualbrott, strängare straff, bättre stöd till brottsoffer och helt ta bort preskriptionstiderna vad gäller sexualbrott mot barn.

Har vi en förskolefientlig regering?

Barn- och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) går till hård attack mot regeringens sätt att möta behovet av utbildade förskolelärare i Stockholmsregionen.

12 besöker oss just nu