Kameror skulle öka tryggheten i Tyresö

Moderaterna fortsätter förespråka kameror på otrygga och utsatta platser i Tyresö. Här i ett debattinlägg signerat oppositionsrådet Anki Svensson.

Anki Svensson (M)
Oppositionsråd

Tyresö är tryggare än många andra kommuner i Stockholmsområdet men även här finns oroande signaler om ökad brottslighet och upplevd otrygghet. Något vi måste ta på största allvar.

Under hösten 2018 genomfördes en lokal trygghetsenkät av polisen och kommunens brottsförebyggande strateg. Totalt svarade 730 personer. Av dessa menade hela 77 procent, alltså nästan åtta av tio, att det finns otrygga områden i Tyresö. Största skälet ansågs vara ungdomsgäng som driver runt, kriminalitet och narkotikaförsäljning.

Moderaterna vill att kommunen fortsätter utveckla sin samverkan med polis och räddningstjänst för att förebygga brott och aktivt bekämpa otryggheten. Men också tillsammans med andra goda krafter i civilsamhället.

Det handlar om allt ifrån att stötta och stärka grannsamverkan och nattvandrare för att hålla fler ögon och öron öppna och kunna öka vuxennärvaron under de mörka timmarna på dygnet, till att med hjälp av engagerade föreningar och företagare fånga upp dem som riskerar hamnar snett. Eller som redan gjort det.

En ökad polisnärvaro kommer även fortsättningsvis vara prioriterat och vi ger heller inte upp kravet om att få tillbaka polisstationen. Det har Tyresöborna och en kommun av Tyresös storlek rätt till. Samtidigt är siffran på poliser i tjänst den lägsta sedan 2010 och någon ökning i närtid är inte att räkna med. Åtminstone inte som kommer Tyresö till del, eller i tillräcklig utsträckning.

Därför måste vi göra ytterligare insatser på egen hand. En sådan är att pröva trygghetskameror på centrala platser, där otryggheten och utsattheten är som mest utbredd. Exempelvis busstorget i Tyresö centrum, Granängstorget, Alléplan, Krusboda Torg och Strandtorget.

LÄS MER: Stort stöd för trygghetskameror i Tyresö

Forskning visar att kameraövervakning har effekt, dels som förebyggande åtgärd men också för polisen att samla bevisning och klara upp fler brott.

Att kameraövervakning kan innebära inskränkningar i den privata integriteten är vi väl medvetna om och givetvis ska en nogsam avvägning göras i varje enskilt fall. Men frågan är vems integritet samhället ska skydda: brottslingens eller brottsoffret?

För de allra flesta väger sannolikt obehaget att bli övervakad lätt mot den mycket större kränkning det innebär att utsättas för brott.

Det är i alla fall vår övertygelse.Publicerat 2019-02-20
Uppdaterat 2019-02-20

FOTO: Jenny PuronneVi har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning och kränkningar

Under den senaste tiden har klimatet i Tyresös lokalpolitik upplevts tuffare. Inte minst på nätet. Insinuationer, kräkningar och ibland rent förtal har förekommit. Kommunalrådet Anki Svensson (M) efterlyser nu en bättre samtalston i sociala medier, från vuxensamhället i allmänhet och politiska företrädare i synnerhet.

Då: självutnämnd “garant” för Brevik skola Nu: det stora hotet

Anki Svensson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Tyresö, ställer sig frågande till hur S i Tyresö innan valet kunde säga sig vara en garant för Brevik skolas överlevnad när Ilmar Reepalu och partiledaren Stefan Löfven nu vill dra åt svångremmen för fristående verksamheter.

Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

Vems är natten, Morgan Johansson?

Kommunalrådet Anki Svensson och kriminalkommisarie Eva von Vogelsang, båda moderater, skriver om den ökande otryggheten i samhället och framför allt kvinnors utsatthet. Med anledning av detta ställer de också en direkt fråga till statsrådet Morgan Johansson (S).

9 besöker oss just nu