LOU-upphandling inget angrepp mot kollektivavtal

Nej, den LOU-upphandling som planeras är inget angrepp mot det kollektivavtal som reglerar de anställda som verkar inom personlig assistans. Det skriver moderaten Peter Freij med anledning av om besparingar inom personlig assistans, något som diskuterats i flera medier den senaste tiden.

Peter Freij
Ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden

LSS är en rättighetslagstiftning där många olika insatser finns att tillgå för den som tillhör någon av personkretsarna som finns med i lagen och har beviljats någon av de insatser kommunen eller någon har att erbjuda.

Att bo och leva i något av de boenden kommunen har att erbjuda eller att få hjälp, bland annat i sitt hem, att utjämna de skillnader ett funktionshinder innebär gör att människor kan leva utanför institutioner och aktivt delta i samhällslivet på någorlunda jämlika villkor. Detta är en del av kommunens erbjudande till medborgare med funktionshinder.

Kostnaderna för LSS har sedan 1998-2014 ökat från 14 miljarder till 43 miljarder och regeringen har aviserat utredningar om hur kostnadsutvecklingen kan bromsas och hur staten ska kunna spara pengar på insatser för funktionshindrade för att bland annat kunna omfördela resurser till flyktingmottagning (dagens samhälle #6 2016).

Dessa signaler från den socialdemokratiska regeringen inger inget hopp om att regeringen ytterligare skulle höja ersättningarna till personlig assistans i vare sig närtid eller framtid.

Regeringen borde höja ersättningarna för att möjliggöra de olika driftsformer som förekommer istället för att så oro i utsatta människors vardag.

Den personliga assistansen utförs idag i Tyresö av både privata vårdföretag och i kommunal regi. Att de olika vårdgivarnas kollektivavtal skiljer sig åt och fördyrar den kommunala verksamheten har jag ingen åsikt om, det är så det är.

Att jag som moderat skulle välja driftsform före god ekonomisk hushållning med skattebetalarnas pengar är otänkbart.

De 4 miljoner per år som förvaltningen räknar med att spara på LOU-upphandlingen av personlig assistans är stora pengar i kommunal verksamhet.

Jag är helt övertygad att det företag som vinner upphandlingen kommer att kunna erbjuda en hög kvalitet och en kostnadseffektivitet som motsvarar skattebetalarnas och de funktionshindrades krav på den här välfärdstjänsten.

Att personalen initialt kommer vara densamma borgar också för att kvaliten kommer att upprätthållas, kvalitet har inget med driftsformen att göra.Publicerat 2016-03-02
Uppdaterat 2016-03-09


Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Tobé (M): Trygghetskrisen kräver en historisk satsning

Tomas Tobé, Tyresöbo och Moderaternas talesperson i rättsfrågor, skriver att Sverige befinner sig i en trygghetskris och att Moderaterna nu vill göra den största budgetsatsningen för ökad trygghet sedan 1990-talet. Bland annat vill man att det ska finnas 5.000 fler poliser år 2025.

Som vanligt svartmålas Alliansen

Peter Freij (M) gör ett inlägg i debatten om planerna för välfärdsutbyggnad i Trollbäcken och delar med sig av sina reflektioner.

Socialdemokraterna mörkar planerade storbyggen i Fornuddsparken

Under kommunfullmäktige 28/1 behandlades den Socialdemokratiska motionen ”Utveckling av Trollbäcken istället för inskränkning av Fornuddsparken”. Motionärerna som består av hela det socialdemokratiska toppskiktet, flertalet bosatta i det sjönära vackra villaområdet oroar sig över att majoriteten vill bebygga parkeringsplatsen, boulebanan samt området som Ängsgården tar upp. Enligt beräkningar ca 10 % av markytan i den nuvarande parken.

11 besöker oss just nu