Om behovet av ännu en vårdcentral i Tyresö

Dick Bengtson (M) som även är engagerad på landstingsnivå berättar om situationen i primärvården för Tyresö och hur han och många Tyresöpolitiker gör sitt yttersta för att en ny husläkarmottagning ska etableras och kapaciteten höjas.

Dick Bengtson (M)
Ledamot Kommunstyrelsen Tyresö och ersättare Sjukvårdsstyrelse Söder SLL

Tyresö växer så det knakar. Nybyggnadstakten är hög och många människor väljer att flytta till vår fina kommun. Med den snabba tillväxten så ökar också behovet av offentlig service såsom förskolor, skolor och sjukvård.

Ansvaret för sjukvården ligger på Stockholms Läns Landsting (SLL), alltså inte på kommunen som många medborgare tror. Kommunens roll handlar mer om att påtala behovet och möjligen hjälpa till att få fram lämpliga lokaler.

Tyresö har för närvarande tre vårdcentraler (husläkarmottagningar) som alla är nära att slå i kapacitetstaket, så det är uppenbart att behovet av en fjärde ökar för varje dag som går.

I vårt län gäller Vårdval Stockholm. Det innebär dels att invånare har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare, dels fri etablering för vårdgivare som uppfyller kraven som landstinget ställer. Godkända mottagningar kan vara privata eller landstingsägda. Vårdgivare som inte lever upp till kraven i vårdvalets förfrågningsunderlag kan förlora sitt tillstånd. Det är alltså inte en fråga om pengar i det här fallet.

För en tid sedan fick kommunen en fråga om hjälp med lämplig lokal från några läkare som är intresserade av att starta en vårdcentral i Strandområdet. Kommunen erbjöd en lösning med lokaler inhysta i några paviljonger. Tyvärr backade intressenterna ur det alternativet eftersom de bedömde att kostnaderna för att anpassa lokalerna skulle bli för höga. Intresset finns dock kvar.

Vad händer då nu i frågan?

Det råder ingen politisk oenighet i Tyresö om att behovet av en ny vårdcentral är stort. Många politiker från Tyresö som även har uppdrag i SLL arbetar hårt för att marknadsföra och informera om behovet.

I Tyresö för kommunen diskussioner med flera byggbolag som är på väg att etablera sig i det aktuella området om att de skulle kunna bygga in en lämplig lokal i sina byggprojekt. Byggbolagen är positiva till tanken och arbetet fortskrider enligt plan.

Tyvärr tar den här typen av process tid, men jag är övertygad om att det inom några år finns ytterligare en vårdcentral i Tyresö. Den här gången i Tyresö Strand.

Avslutningsvis kan jag som information även berätta att SLL planerar att renodla och utveckla mottagningarna vid de så kallade närakuterna. Tanken är att det ska bli tolv sådana som ska avlasta akutsjukhusen och skapa bra, avancerad vård i medborgarnas närmiljö. De ska alla ha öppet 08-22 och ha tillgång till både röntgen och laboratorium. Denna nya organisation förslås gälla från 1 januari 2017. Den geografiska lokaliseringen är inte beslutad ännu, men min gissning är att både Nacka och Haninge kommer få varsin mottagning, vilket ger bra närhet för alla Tyresöbor.Publicerat 2015-10-01
Uppdaterat 2016-02-08

FOTO: MIKAEL ONEGÅRDDu har så fel, Sven

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) skriver ett öppet brev till Sven Lionell efter att han framfört kritik och missvisande påståenden i socialdemokratiska Tyresö Nyheter om Uddby Gård och kommunens kulturverksamhet.

Tobé (M): Trygghetskrisen kräver en historisk satsning

Tomas Tobé, Tyresöbo och Moderaternas talesperson i rättsfrågor, skriver att Sverige befinner sig i en trygghetskris och att Moderaterna nu vill göra den största budgetsatsningen för ökad trygghet sedan 1990-talet. Bland annat vill man att det ska finnas 5.000 fler poliser år 2025.

LOU-upphandling inget angrepp mot kollektivavtal

Nej, den LOU-upphandling som planeras är inget angrepp mot det kollektivavtal som reglerar de anställda som verkar inom personlig assistans. Det skriver moderaten Peter Freij med anledning av om besparingar inom personlig assistans, något som diskuterats i flera medier den senaste tiden.

Snöröjning med sunt förnuft i Tyresö

Tyresös kommunstyrelseordförande Fredrik Saweståhl (M) bemöter inläggen i debatten om snöröjningen som en genusfråga och reder ut hur det faktiskt fungerar i Tyresö.

17 besöker oss just nu