Peter Freij (M): Dags att bekänna färg, Thorén!

Peter Freij (M) fortsätter att kräva Tony Thorén (L) och det nya minoritetsstyret på svar om det planerade äldreboendet Forellen ska bli av eller inte.

Peter Freij (M)
2:e vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden

Innan valet planerade den tidigare Alliansen för att Tyresö ska få Sveriges modernaste äldreomsorg och som en del av detta – ett nytt kommunalt drivet äldreboende mitt i Tyresö centrum. Äldreboendet som fick arbetsnamnet Forellen skulle vara av högsta standard och ge våra äldre och anställda den goda boende- respektive arbetsmiljön som de så väl förtjänar. Med hela 76 platser skulle det nya boendet också vara en viktig pusselbit för att säkra tillgången på platser inom äldreomsorgen för en lång tid framåt. Projektet verkar dock ha avstannat helt och läget inom det politiska styret tycks allt mer förvirrat.

Inte bara våra äldre och deras anhöriga utan även personalen som arbetar inom äldreomsorgen är oroliga. Kommer mamma att få plats när hon behöver? Kommer jag att få behålla mitt arbete när Björkbacken omdanas till ett litet äldrecentrum? Det är högst relevanta frågor.

Därför har jag vid upprepade tillfällen ställt frågor till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Tony Thoren (L) om man tecknat ett hyresavtal eller avser göra detta för att kunna komma i gång med byggnationen. Men jag har inte fått något svar tillbaka. Åtminstone inget ordentligt.

Jag ger mig dock inte. Behöver äldreomsorgen i Tyresö byggas ut med Forellen eller kan man bortse från tillskottet på 76 nya platser?

Det är dags att bekänna färg, Tony Thoren!Publicerat 2019-04-17
Uppdaterat 2019-04-17

FOTO: Lars BredenbergBetraktelser över första maj

Under rätt tidig morgon fångade mina ögon en av kommunens S-toppar som på cykel hastade från sin villa i sjönära läge på väg mot sina väljare i de centrala delarna av Tyresö.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

6 besöker oss just nu