Regeringen hotar valfrihet och välfärd för Tyresös äldre

Socialnämndens ordförande i Tyresö Dick Bengtson (M) angriper regeringens och Vänsterpartiets förslag om vinsttak i välfärden.


Trots att förslaget sågats av snart sagt alla instanser, inklusive lagrådet, insisterar regeringen, för att hålla sig väl med stödpartiet V, på att faktiskt lägga fram förslaget till riksdagen.
Det förslag jag talar om är förstås det om de s.k. vinsterna i välfärden, i regi av Ingemar Reepalu. Mannen som f.ö. är känd för att ha kört Malmös ekonomi i botten. Snacka om att göra bocken till trädgårdsmästare!

I korthet är förslaget utformat så att ett företag inom vård, skola och omsorg inte får gå med högre vinst än 7 procent, plus statslåneräntan, beräknat på "operativt kapital". Begreppet "operativt kapital" är ett gammalt sätt att räkna där detta "kapital" är summan av de anläggningstillgångar, alltså fastigheter, mark etc. som företaget innehar.

Kanske är detta ett bra sätt att mäta lönsamhet på när vi talar om skogsindustrin eller gruvnäringen. Men för tjänstesektorn fungerar det inte. Ett tjänsteföretag har i allmänhet inga anläggningstillgångar att tala om. De allra flesta hyr sina lokaler och har i stället sina tillgångar i form av knowhow och medarbetarnas kompetens.

För tjänsteföretag, som de flesta företag inom vård, skola och omsorg är, betyder regeringens vinsttak i praktiken alltså vinstförbud. Man behöver alltså inte vara någon kärnfysiker för att förstå var udden i förslaget är riktad. Med klinisk precision.

Men måste ett företag gå med vinst då? Ja, ett företag kan inte gå till kommunen om budgeten inte håller eller om ett år visar förlust. Man måste alltså kunna bygga upp reserver.

I Tyresö drivs 58 procent av äldreomsorgens särskilda boenden av privata företag. Det är alltså 195 medborgare som har valt ett privat drivet äldreboende. I hemtjänsten har 19 procent valt privat utförare. I antal talar vi om 148 medborgare.

Totalt riskerar alltså närmare 350 Tyresöbor och deras anhöriga att bli av med sitt boende eller sin egenvalda leverantör av hemtjänst.

Utöver detta riskerar alla duktiga medarbetare i dessa företag att bli av med sina arbeten. Observera att jag här endast talar om vård och omsorg. Inom exempelvis skola och förskola är riskerna minst lika stora.

Nu ser det som väl ut som att förslaget hamnar i riksdagens papperskorg. För den här gången. Ett säkert sätt att försäkra sig om att förslaget aldrig lämnar papperskorgen är emellertid att ge din röst till Moderaterna i valet 9 september.

Slutligen, fundera på vilka som arbetar i de hotande företagen. Just det kvinnor. Den som bygger ett äldreboende får alltså gå med vinst, men inte den som driver verksamheten. Var finns konsekvensen i det? Särskilt inte från en "feministisk" regering...Publicerat 2018-03-28
Uppdaterat 2018-03-28

Håller du med Dick?


Du har så fel, Sven

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) skriver ett öppet brev till Sven Lionell efter att han framfört kritik och missvisande påståenden i socialdemokratiska Tyresö Nyheter om Uddby Gård och kommunens kulturverksamhet.

Om behovet av ännu en vårdcentral i Tyresö

Dick Bengtson (M) som även är engagerad på landstingsnivå berättar om situationen i primärvården för Tyresö och hur han och många Tyresöpolitiker gör sitt yttersta för att en ny husläkarmottagning ska etableras och kapaciteten höjas.

Inga fritidsgårdar stängda i Tyresö

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) klargör att inga fritidsgårdar har stängts ner i Tyresö kommun. Detta med anledning av påståenden i sociala medier kopplat till den senaste tidens oroligheter bland ungdomar vid Granängsringen.

(S) sprider fake news om Björkbacken

Socialnämndens ordförande i Tyresö kommun Dick Bengtson (M) beskyller Socialdemokraterna för att sprida felaktig fakta om äldreboendet Björkbacken.

9 besöker oss just nu