Regeringen måste göra något åt den växande lärarbristen

Anki Svensson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Tyresö, kritiserar regeringen för att agera passivt när det gäller lärarbristen.

Anki Svensson
Skolkommunalråd

Det går inte en dag utan att vi kan läsa om skolan och de utmaningar vi har framför oss med en växande lärarbrist. Senast igår hade SVT ett inslag om att andelen behöriga lärare sjunker dramatiskt i Sveriges kommuner, men förslagen på lösning lyser med sin frånvaro.

Det finns inget annat som är lika avgörande för våra elevers framtida möjligheter som hur de klarar skolan, det är där livschanserna avgörs. Att varje elev, oavsett bakgrund, får de allra bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential kräver ett kvalitativt utbildningssystem. Kvalitet i undervisningen är helt avgörande för att eleverna ska lyckas, kvalitet skapas av skickliga och engagerade lärare.

Lärarbristen är ett växande problem. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekryteringsbehovet ökat till 187 000 heltidsanställda lärare fram till 2031! Bristen kommer inte kunna återställas genom fler som utbildar sig till lärare. Visserligen bygger den rödgröna regeringen ut antalet platser men det kommer inte räcka, någon måste vilja söka utbildningsplatserna också. Allt färre skickliga studenter söker till lärarutbildningen idag och det kommer inte med dagens system att få tillräckligt många att välja lärarutbildningen för att vi ska kunna möta framtidens behov.

En rad problem kommer uppstå i lärarbristens fotspår. När andelen behöriga lärare minskar innebär det ännu hårdare press på de behöriga lärare som kommer får en ökad arbetsbelastning i och med att de behöver ansvara för obehörigas undervisning och betygssättning. Det kommer också göra det svårare att minska klasstorlekarna.

Det finns många olika förklaringar från olika håll om varför vi har hamnat här men vi borde kunna vara överens om att rejäla förändringar måste till för att skolan som arbetsplats måste bli en attraktiv arbetsplats för framtidens lärare.

Tyresö kommun måste som huvudman fokusera på hur vi ska hantera situationen framöver och förvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan om hur vi möter bristen på utbildad personal.

Men ett samlat grepp om lärarkrisen krävs och var finns utbildningsminister Gustav Fridolins (MP) och regeringens förslag till lösningar? Just nu går de inte att finna.

Klockan klämtar för den svenska skolan, trots att Fridolin lovade att fixa den på 100 dagar.Publicerat 2018-03-13
Uppdaterat 2018-03-13


Då: självutnämnd “garant” för Brevik skola Nu: det stora hotet

Anki Svensson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande i Tyresö, ställer sig frågande till hur S i Tyresö innan valet kunde säga sig vara en garant för Brevik skolas överlevnad när Ilmar Reepalu och partiledaren Stefan Löfven nu vill dra åt svångremmen för fristående verksamheter.

Stefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

Vems är natten, Morgan Johansson?

Kommunalrådet Anki Svensson och kriminalkommisarie Eva von Vogelsang, båda moderater, skriver om den ökande otryggheten i samhället och framför allt kvinnors utsatthet. Med anledning av detta ställer de också en direkt fråga till statsrådet Morgan Johansson (S).

12 besöker oss just nu