Rödgrön “satsning” på mindre barngrupper - en ordlek utan substans

Skolkommunalrådet i Tyresö, Anki Svensson (M), kritiserar regeringen för tomma löften om mindre barngrupper i förskolan och ordlekar om vem det egentligen är som betalar.

Anki Svensson (M)
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Socialdemokraterna lovade väljarna i valrörelsen att barngruppernas storlek i förskolan skulle minska. Mycket riktigt anslår regeringen 415 miljoner kronor nästa år för att minska barngruppernas storlek, summan kommer sedan att öka till 830 miljoner kronor för 2018. Men någon satsning med nya pengar från staten till kommunerna är det inte frågan om.

Efter 2018 får kommunerna 809 miljoner kronor mindre i anslag från staten och samtidigt tillåts kommunerna att ta ut en högre avgift från föräldrarna – inkomsttaket indexeras. Med tanke på att maxtaxans 1260 kronor bara höjts en enda gång sedan systemet infördes finansieras förskolan för varje år till allt större del av skattebetalarna och allt mindre del av föräldrarna, därmed är det rimligt att antingen taxan justeras upp eller att inkomsttaket indexregleras.

Socialdemokraterna valde dock att inte prata om hur de skulle möjliggöra mindre barngrupper i förskolan i valrörelsen men i regeringens vårproposition framgår det tydligt vem som får notan för regeringens ”satsning” – föräldrar och kommuner!

Det är ingen ”satsning” på välfärd när styrande anslag höjs och kvittas mot generella statsbidrag som minskas, men genom den tekniskt avancerade avgiftsmodellen uppstår ingen debatt om finansieringen. Det är synd.Publicerat 2015-04-23
Uppdaterat 2016-02-08

FOTO: Jenny Puronne/SlottstudionStefan Löfven (S) vill göra ditt val till sitt

Anki Svensson, moderat kommunalråd i Tyresö, spar inte på krutet när hon ger sin syn på den utredning som regeringen tagit initiativ till gällande skattefinansierade vinster i välfärden.

Fantastiska skolresultat - i år igen

Skolkommunalrådet Anki Svensson (M) berättar i ett öppet brev om de rekordhöga skolresultaten och passar samtidigt på att tacka alla som jobbar i skolan för deras insatser, liksom eleverna för deras flit.

Har vi en förskolefientlig regering?

Barn- och skolkommunalrådet Anki Svensson (M) går till hård attack mot regeringens sätt att möta behovet av utbildade förskolelärare i Stockholmsregionen.

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

När boendeplanen för Tyresös del i mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd skulle diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige i förra veckan var moduler Sverigedemokraternas enda idé. Det har fått flera ledande moderater att reagera.

Socialdemokraterna mörkar planerade storbyggen i Fornuddsparken

Under kommunfullmäktige 28/1 behandlades den Socialdemokratiska motionen ”Utveckling av Trollbäcken istället för inskränkning av Fornuddsparken”. Motionärerna som består av hela det socialdemokratiska toppskiktet, flertalet bosatta i det sjönära vackra villaområdet oroar sig över att majoriteten vill bebygga parkeringsplatsen, boulebanan samt området som Ängsgården tar upp. Enligt beräkningar ca 10 % av markytan i den nuvarande parken.

11 besöker oss just nu