(S) sprider fake news om Björkbacken

Socialnämndens ordförande i Tyresö kommun Dick Bengtson (M) beskyller Socialdemokraterna för att sprida felaktig fakta om äldreboendet Björkbacken.

Dick Bengtson (M)
Socialnämndens ordförande i Tyresö kommun

Socialdemokraterna i Tyresö basunerar ut att om de vinner höstens val, så ska minsann äldreboendet Björkbacken ”räddas” och bevaras. Det senaste försöket att sprida felaktig information är att det endast skulle kosta 12 mkr att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket påtalat. I sin egen propagandatidning ”Tyresö Nyheter” påstår de att kommunen har räknat fram det beloppet.

Socialdemokraterna väljer i sin argumentation att ”glömma” flera väsentliga fakta:

1) 12 mkr skulle endast räcka till en temporär lösning med krav på ändrade arbetsmetoder för våra medarbetare.

2) I beslutet att avveckla Björkbacken som togs i september 2017, bedömde förvaltningen kostnaden för att åtgärda de påtalade bristerna permanent till 35 mkr.

3) Båda dessa belopp omfattar endast två av tre hus.

4) En renovering som bland annat omfattar att riva väggar, dra om el och ventilation skulle orsaka sådana störningar att de boende omöjligt kunde bo kvar. Förutom stor olägenhet för den enskilde, som tvingas flytta ut temporärt, skulle det naturligtvis innebära en avsevärt ökad kostnad för dubbelt boende. Förmodligen skulle Tyresö behöva köpa platser av andra kommuner.

5) 35 mkr är mycket pengar, men de ger inte ett modernt, funktionellt boende utan tillgodoser endast kraven på arbetsmiljö. Vill man skapa ett modernt boende, som omfattar hela nuvarande Björkbacken, landar notan förmodligen på över 100 mkr.

Björkbacken har tjänat Tyresö väl, men nu är det dags för en rejäl förnyelse av kommunens äldreomsorg.

LÄS MER: H.M. Drottning Silvia besökte Tyresö – överräckte certifikat för demensvård i toppklass

I mars 2018 invigdes ett nytt modernt äldreboende i Tyresö, Villa Basilika. Byggt för morgondagens behov för både boende och medarbetare. Villa Basilika är en pusselbit i Tyresös väg mot Sveriges modernaste äldreomsorg med nya fräscha och funktionella boenden i alla kommundelar.

Förutom Villa Basilika, planeras ett nytt, kommunalt drivet äldreboende i Tyresö Centrum, ytterligare ett i Fornudden samt ett vid Apelvägen i Tyresö Strand. Totalt cirka 140 platser fler än idag.

LÄS MER: Nytt äldreboende med djur- och naturprofil invigt

På lite längre sikt kommer även Wättingebacken, som nu börjat planeras, att innehålla ett äldreboende. Att Tyresö, som enda kommun i Sverige, har Silviacertifierat samtliga medarbetare som arbetar med demensvård, är ytterligare en pusselbit i vårt välfärdsbygge.

Så snart omflyttningen till en ny organisation på Björkbacken är klar är fastighetsägaren Tyresö Bostäder redo att påbörja ombyggnaden av lediga ytor till bland annat seniorlägenheter. Även det är bra för kommunens seniorer.

Det vore klädsamt om Socialdemokraterna fortsättningsvis håller sig till sanningen i debatten och slutar sprida felaktig information kring Björkbackens äldreboende. Jag välkomnar dem och alla andra partier att istället ansluta sig på vägen mot framtidens äldreomsorg. Det är Tyresös äldre medborgare väl värda.Publicerat 2018-05-28
Uppdaterat 2018-07-13

FOTO: Lars BredenbergDu har så fel, Sven

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) skriver ett öppet brev till Sven Lionell efter att han framfört kritik och missvisande påståenden i socialdemokratiska Tyresö Nyheter om Uddby Gård och kommunens kulturverksamhet.

Om behovet av ännu en vårdcentral i Tyresö

Dick Bengtson (M) som även är engagerad på landstingsnivå berättar om situationen i primärvården för Tyresö och hur han och många Tyresöpolitiker gör sitt yttersta för att en ny husläkarmottagning ska etableras och kapaciteten höjas.

Inga fritidsgårdar stängda i Tyresö

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Dick Bengtson (M) klargör att inga fritidsgårdar har stängts ner i Tyresö kommun. Detta med anledning av påståenden i sociala medier kopplat till den senaste tidens oroligheter bland ungdomar vid Granängsringen.

10 besöker oss just nu